Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. MarkedsføringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Markedsføring

Markedsføring er mye mer enn reklame. Markedsføring er planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter som utføres for å øke salget av varer og tjenester. De fem sentrale virkemidlene i markedsføringsarbeidet er produktet, prisen, plassen, påvirkningen og personalet. Vi kaller dem de fem p-ene.

I markedsføring er det viktig å finne en gunstig sammensetning av de fem p-ene, også kalt markedsmiks. Hva som er den ideelle markedsmiksen, vil variere ut i fra bedrift og hvilken vare og/eller tjeneste som selges.

Når vi skal styre og koordinere markedsføringstiltakene, kan det være lurt å utarbeide en markedsplan. Det er et dokument som beskriver hvilken situasjon bedriften befinner seg i, og hvilke markedsmål og markedsstrategi bedriften har.

Læringsressurser

Markedsføring