Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KvalitetsutviklingChevronRight
  4. Enkle metoder for kvalitetssikringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Enkle metoder for kvalitetssikring

Intervju av forretningsmann på kafe. Foto.

Oppgave 1

Spørreundersøkelse

To mulige utgangspunkter:

Alternativ A – hvis du har vært på sydentur og mottatt spørreskjema

Alternativ B – hvis du aldri har mottatt spørreskjema

  • Gi eksempler på spørsmål som ble stilt.
  • Drøft hvordan reiseselskaper kan bruke svarene på slike undersøkelser til å forbedre kvaliteten på tilbudet.

Oppgave 2

Rollespill: Intern oppfølging

Roller:

  • reiselivsmedarbeider
  • gjest på hotell

Reiselivsmedarbeideren får noen minutter til å forberede spørsmål for å få i gang en samtale med gjesten om servicekvaliteten på hotellet.

Oppgave 3

Mystery shopping

Tenk deg at du jobber på et hotell som får besøk av en mystery shopper.

  • Drøft og gi eksempler på hva en mystery shopper kan se etter på et hotell.
  • Drøft fordeler, ulemper og eventuelle utfordringer ved mystery shopping som metode for å undersøke servicekvaliteten.

Oppgave 4

Michelin-guiden

Drøft hvilken betydning det har for en restaurant å få stjerner i Michelin-guiden.

Fordeler? Ulemper?

Læringsressurser

Kvalitetsutvikling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter