Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KvalitetsutviklingChevronRight
  4. GarantierChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Garantier

T-banestasjon i Oslo sentrum. Foto.

Oppgave 1

Holder de hva de lover?

Sett deg inn i garantiene til Ruter og NSB, eventuelt kan du finne andre eksempler.

Drøft:

  • Hvilke likheter og ulikheter har slike garantiordninger?
  • Hva skal til for at slike garantier skal bidra til å sikre kvaliteten?
  • Hvilke erfaringer har du selv med reisegarantier?

Oppgave 2

Pakkereiseloven og Reisegarantifondet

Sett deg inn i pakkereiseloven og Reisegarantifondet.

Gi eksempler og drøft hvordan loven og fondet kan påvirke kvaliteten på pakkereiser.

Reisegarantifondet skal sikre kjøpere av pakkereiser mot økonomisk tap dersom turoperatøren går konkurs.

Læringsressurser

Kvalitetsutvikling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter