Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KvalitetsutviklingChevronRight
  4. KvalitetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kvalitet

Helheten av egenskaper en enhet har, og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. (ISO 9000)

Hånd peker med finger mot fem gule stjerner. Foto.

Oppgave 1

Rett kvalitet

Begrepet kvalitet kommer av det latinske qualitas, som betyr "beskaffenhet", "art", "egenskap". Drøft hva denne definisjonen av kvalitet innebærer for ulike deler av reiselivsbransjen.

Oppgave 2

Vurdere kvalitet

Tenk at dere skal ut på en reise. Ta for dere ulike deler av et reiselivsprodukt (transport, overnatting, bespisning, attraksjoner).

Drøft og gi eksempler på hva som menes med ulike former for kvalitet (relasjonskvalitet, teknisk kvalitet, funksjonell kvalitet, estetisk kvalitet).

Læringsressurser

Kvalitetsutvikling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter