Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KvalitetsutviklingChevronRight
  4. ServicefundamenterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Servicefundamenter

Her skal vi se på hvordan fundamentene i et serviceprodukt – trivsel, enkelhet og trygghet – kan kombineres med modellen «blomstrende service» og danne et rammeverk for å planlegge et serviceprogram.

En liten jente sklir ned en rusebane på magen. Foto.

Klargjøre servicefundamentene

Ved å se på serviceleveransen som en prosess får vi en oversiktlig beskrivelse av en komplett servicepakke. Jo mer detaljert beskrivelsen er, desto enklere er det å forstå hva vi skal levere.

Trivelig, enkelt og trygt

TET-modellen består av tre kundeorienterte servicefundamenter: trivsel, enkelhet og trygghet. Repetisjon fra Vg1: Servicefundamenter

TET-modellen
Servicefundamenter – TET-modellen.

Les mer:

Prosesskvalitet

Blomstrende service

Kombinasjonen TET og «blomstrende service»

TET-modellen kan kombineres med de åtte områdene i modellen «blomstrende service». Da går vi systematisk gjennom hvert av de åtte områdene og spør: Hva skal til for at våre gjester skal oppleve det som trivelig, enkelt og trygt (TET) å være kunde hos oss? Her bruker vi området forvaring som eksempel.

TET og blomstrende service
TET og blomstrende service.

Utformingen av en servicepakke kan ta utgangspunkt i kundenes ønsker og behov innenfor hvert av fundamentene trivelig, enkelt og trygt.

Vi kan stille kontrollspørsmål under hvert hovedpunkt og underpunkt.

Kontrollspørsmål

  • Forventer målgruppa en høytidelig eller jovial tone? Hvilke høflighetsfraser er de vant til?
  • Hva vil det si å skape en god atmosfære? Hvilken betydning har møbler, annet interiør, blomster og annen pynt?
  • Er muligheten til forvaring lett tilgjengelig?
  • Finnes det lekerom for barna? Hvordan kan vi stole på at utstyret er trygt og sikkert?

På tilsvarende måte kan vi ta for oss hvert område i modellen «blomstrende service». Etter hvert får vi et gjennomtenkt og komplett servicetilbud med den kvaliteten vi ønsker.

Læringsressurser

Kvalitetsutvikling

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter