Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Reiselivsnæringens oppbygningChevronRight
  4. Organiseringen av reiselivetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Organiseringen av reiselivet

Vi jobber med gruppeoppgaver knyttet til organisering av reiselivet: organisering, NHO, destinasjoner, skilting med mer.

Oppgave 1 - Gruppeoppgave

Lokal organisering

Hvordan er reiselivet organisert på ditt hjemsted og i din region? Søk opp aktuelle nettsider, og bruk informasjon derfra.

Oppgave 2 - Gruppeoppgave

Hva er NHO Reiseliv? Hvilken rolle har de hatt i samordning av dagens reisemålsselskaper?

Oppgave 3

Finn eksempler på reiselivslag eller destinasjonsselskaper i din egen landsdel.

Oppgave 4 - Gruppeoppgave

Nasjonal organisering

Sett deg inn i de forskjellige reiselivsorganisasjonene som myndighetene samarbeider med. Drøft hvilken betydning de har for næringen – spesielt med tanke på et bærekraftig reiseliv.

Oppgave 5

Hva betyr disse skiltene? Se informasjon om skilt hos Statens vegvesen.

Serviceskilt. Foto.

Læringsressurser

Reiselivsnæringens oppbygning