Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Reiselivsnæringens oppbygningChevronRight
  4. Nasjonal organiseringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Nasjonal organisering

Statens viktigste selvstendige oppgave i reiselivet har tradisjonelt vært å markedsføre Norge i utlandet. Dette har dels skjedd som samarbeid med lokale og regionale aktører, og dels som egne kampanjer.

Logon til Innovasjon Norge. Foto.

Under fanen «Destinasjon Norge – nasjonal strategi for reiselivsnæringen» så du hvordan myndighetene ønsker å gjøre organisatoriske endringer på alle nivåer. Noen av viktigste sentrale aktørene er:

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Innovasjon Norge er representert i over 30 land og har kontorer i alle landets fylker.

Nærings- og handelsdepartementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. Innovasjon Norge skal ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering bidra til å skape lønnsomme bedrifter av regionale og lokale ressurser og fortrinn.

VisitNorway.com

Nærings- og handelsdepartementet har gitt Innovasjon Norge ansvaret for å utvikle og vedlikeholde den offisielle reiseguiden til Norge: Visitnorway.com.

Visitnorway.com er Innovasjon Norges viktigste distribusjonskanal i markedsføringen av Norge som ferieland, både i Norge og internasjonalt.

Alle de viktigste markedene har sin lokale variant av visitnorway, for eksempel visitnorway.de i Tyskland. Alle de lokale visitnorway-sidene er tilpasset sine respektive markeder.

VisitNorway.no

Visitnorway.no er den norske varianten av portalen, og skal bidra til å skape reiselyst og inspirere nordmenn til å reise i Norge. I tillegg skal visitnorway.no gjøre det enklere for nordmenn å planlegge og forberede ferien i Norge.

Læringsressurser

Reiselivsnæringens oppbygning