Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Reiselivsnæringens oppbygningChevronRight
 4. FellesgoderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Fellesgoder

Reiselivet baserer seg ofte på fellesgoder som er tilgjengelige for alle, selv om de er betalt av noen få. I reiselivet er det mange som er fristet til å nyte godt av det som andre har skapt med økonomisk innsats og aktivt engasjement. Vi kaller slike aktører for gratispassasjerer.

Tre personer går på en sti i norsk fjellandskap. En stor rød T er malt på en stein fremst i bildet. Foto.
Turistforeningens merking av stier i fjellet er eksempel på et fellesgode som både medlemmer og ikke-medlemmer har glede av.

Gratispassasjerer

På de fleste reiselivsdestinasjoner vil det være noen som er mindre villig enn andre til å bruke tid på å lage felles produkter og drive markedsføring av stedet framfor egen bedrift.I reiselivet kaller vi disse for gratispassasjerer. Problemet med gratispassasjerer er ikke bare at vi går glipp av deres engasjement og kontingent. Ofte er det et større problem at de som deltar og betaler går lei og bytter side, fra betalende til ikke-betalende passasjerer.Dette er noe av årsaken til at det er lettere å organisere destinasjonsutvikling og destinasjonsmarkedsføring gjennom lokale organisasjoner fremfor å overlate ansvaret til enkeltbedrifter. Om samtlige reiselivsbedrifter på en lokal destinasjon deltar i disse organisasjonene, er sjansene gode for å lykkes i konkurransen. Om mange derimot setter seg på sidelinjen og samtidig tar ut de markedsmessige mulighetene som følger av andres innsats, vil engasjementet lett dabbe av.

Det dreier seg først og fremst om å investere tid, engasjement og penger i det som er et felles utviklingsprosjekt. Det kan også dreie seg om å sette egne behov og egen bedrift til side for å løfte fram mangfoldet av tilbud på destinasjonen.

Fellesgoder

Reiselivet baserer seg ofte på fellesgoder som er tilgjengelige for alle, selv om de er betalt av noen få. Vi kan i stor grad dele fellesgodene inn etter om de retter seg mot bedriftene eller mot gjestene:

Fellesgoder som er nyttige og synlige for bedriftene på destinasjonen:

 • felles markedsføring/destinasjonsprofilering
 • opplæringstiltak/kompetanseheving
 • bookingsystemer
 • markedskunnskap, for eksempel fra gjesteundersøkelser

Andre fellesgoder er mest nyttige og synlige for gjestene:

 • åpne festivaler og arrangementer
 • preparerte løyper
 • stier som er skilta og merka
 • kart
 • godt opparbeidede og vedlikeholdte fellesområder
 • offentlige toaletter, parkeringsplasser, rasteplasser

Utfordringen er, som du nå har skjønt, å få flest mulig av dem som nyter godt av disse fellesgodene, til å betale sin rimelige andel av kostnadene.

Læringsressurser

Reiselivsnæringens oppbygning