Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Reiselivsnæringens oppbygningChevronRight
  4. Vekst gjennom samarbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Vekst gjennom samarbeid

I denne delen skal vi se nærmere på hva som gjør at alle bedrifter i reiselivsnæringen er så avhengige av å samarbeide med andre.

Festivalpublikum sett bakfra. Foto.

Det helhetlige reiselivsproduktet

Tenk deg at du planlegger en hyggelig feriereise. Du bruker kanskje nettet for å velge transportmiddel, overnatting, lokale opplevelser og spennende spisesteder. Du har ikke kommet langt i planleggingen, for du har vært innom et titalls ulike reiselivsbedrifter som hver og en tilbyr sin del av den reisen du er i ferd med å sette sammen.

Bak det som kan synes som en enkel og naturlig meny over lokale tilbud, ligger det både god koordinering og en felles strategi. Mest sannsynlig har de aller fleste av bedriftene du sitter og vurderer, et etablert samarbeid. Dette kan enten være direkte mellom bedriftene eller indirekte ved at de er medlemmer i lokale organisasjoner som koordinerer og utvikler felles produkter.

Samarbeid basert på geografi

I denne delen vil vi legge størst vekt på organisasjoner som er geografisk nær hverandre. Årsaken til det er at det er klart flest slike organisasjoner. De kan eksistere på alle nivå: i bygdelag, i kommunen, som kommunesamarbeid, på fylkesnivå, på landsdelsnivå og på nasjonalt nivå.

Samarbeid basert på tema og produkt

Stadig flere samarbeidsorganisasjoner i reiselivet er knyttet til et tema, et produkt eller et markedsområde i reiselivet. En viktig årsak til dette er den store andelen av reisende som finner informasjon på nettet, og som velger reise ut fra sine egne spesielle interesser.

Når tyske turister søker informasjon om fiskeopplevelser langs kysten, er det denne opplevelsen som står i sentrum, ikke hvilken kommune eller fylke som skal få gleden av å ta imot dem.

Når musikkinteresserte ungdommer studerer festivalprogrammer, legger de på samme vis større vekt på opplevelsen enn på geografien.

I en slik utvikling blir det viktig å være til stede både i de markedskanalene som løfter fram spesielle opplevelser, og i de kanalene som skal sikre at det lokale helhetlige reiselivsproduktet holder mål.

Læringsressurser

Reiselivsnæringens oppbygning