Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Reiselivsnæringens oppbygningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reiselivsnæringens oppbygning

Her skal vi beskrive reiselivsnæringens sammensetning, utbredelse og økonomiske betydning. Du får eksempler på hvordan reiselivet er organisert lokalt, regionalt og nasjonalt. Videre ser vi på hvem som samarbeider, og hvordan regjeringen ønsker å samarbeide med reiselivsnæringen.

Turister i nordlys på Nordkapp. Motlys. Foto.

Vi kan si at reiselivsnæringen omfatter alle virksomheter som selger varer og tjenester til folk som er på reise.

Reiselivsnæringen er en del av de tjenesteytende næringene. Den er sammensatt av flere sektorer som til sammen skal dekke menneskers behov for transport, innkvartering, servering, aktiviteter og opplevelser utenfor sitt eget hjem.

Innkvarterings- og serveringssteder, campingplasser, attraksjoner og aktiviteter for turister, hører alle til reiselivets kjernenæring. Matbutikker, bensinstasjoner og andre som ikke bare er beregnet på reisende, kalles overrislingsnæringer. Multiplikatornæringen er de som selger varer og tjenester til kjerne- og overrislingsbedrifter, for eksempel renhold, mat og drikke.

Reiselivet er svært ulikt organisert rundt om i landet. Det finnes svært mange små regionale reisemålsselskaper eller destinasjonsselskaper. NHO Reiseliv anbefaler at de blir samordnet. Dette er også i samsvar med regjeringens strategi for reiselivsnæringen, hvor samarbeid i næringen blir vektlagt spesielt.

Norsk reiseliv i tall 2017.

Læringsressurser

Reiselivsnæringens oppbygning