Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SalgsprosessenChevronRight
  4. SalgssamtalenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Salgssamtalen

To kvinner snakker sammen i en resepsjon. Foto.

Rollespill

Hensikt

Øve på salgssamtaler

Deltakere

Alle i klassen

To og to elever går sammen. Den ene spiller selger, den andre kunde. Etterpå bytter de roller.

Rollespill A: Forbrukerkjøp storbyweekend

Rollespill B: Kjøp av kurs eller konferanse

Forberedelse

Elevene bruker noen minutter på å forberede rollen før samtalen settes i gang.

Gjennomføring

Gjennomfør ett og ett rollespill.

Tidsforbruk per rollespill: ca. 10 minutter + evaluering

Evaluering

Baser evalueringen på «oppskrift» for salgssamtale:

  • Først kommenterer rollespillerne sin opplevelse.
  • Deretter kommenterer de andre elevene rollespillet.

Læringsressurser

Salgsprosessen