Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal markedsføringChevronRight
  4. Utfordringer for norsk reiselivChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Utfordringer for norsk reiseliv

I disse oppgavene får du arbeide med ulike utfordringer for lokale og nasjonale aktører i norsk reiseliv.

Klær med håndskrevet prislapp på norsk og engelsk. Foto.

Oppgave 1

Nasjonale utfordringer

Drøft og gi eksempler:

  • Hvilke nasjonale utfordringer innenfor reiseliv står Norge overfor?
  • Hva kan etter din mening gjøres for å møte disse utfordringene?

Oppgave 2

Rollespill: Lokale utfordringer

Bakgrunn:

Samle mest mulig informasjon om hva din kommune og region gjør for å utvikle og markedsføre reiselivet i distriktet.

Oppgave:

Tenk deg at du får i oppdrag å gi lokale myndigheter råd om hva de bør satse på i framtida. Hva ville du be kommunen legge vekt på? Vær mest mulig konkret.

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring