Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal markedsføringChevronRight
  4. Innovasjon NorgeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har ansvar for gjennomføringen av en stor del av den nasjonale strategien for norsk reiseliv. Planen er at reiselivet i framtida skal bidra til økt lønnsomhet i reiselivsnæringene og til å øke markedsandelene internasjonalt.

Solnedgang

Ansvar for den nasjonale strategien

Innovasjon Norge har ansvar for gjennomføringen av en stor del av den nasjonale strategien for norsk reiseliv. På nettstedet sitt skriver Innovasjon Norge blant annet:

«Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.»

De statlige midlene til reiselivsformål er i all hovedsak samlet i Innovasjon Norge. Hittil har ca. halvparten av midlene gått til profilering av Norge eller regionen som reisemål. Den distriktspolitiske profilen er tydelig.

Bidra til økt lønnsomhet

Innovasjon Norges satsing på reiseliv skal i fremtiden bidra til økt lønnsomhet og til å ta markedsandeler internasjonalt, blant annet gjennom satsing på

  1. forbrukermarkedsføring med sommer- og vinterkampanjer rettet mot prioriterte markeder
  2. online markedsføring via Norges offisielle reiselivsportal www.visitnorway.com
  3. bransjebearbeiding av internasjonale turoperatører som selger Norge
  4. PR gjennom å tilrettelegge for at journalister i de prioriterte markedene skal skrive om Norge som et interessant reisemål
  5. markedsanalyse og statistikk, det vil si å innhente, bearbeide og publisere data som har betydning for reiselivsnæringen
  6. utvikling av reisemål, det vil si rådgivning og bistand ved nettverksbygging, kompetanseheving og finansiering

I magasinet «Innsats»kan du lese mer om hva Innovasjon Norge tenker og gjør.

Innovasjon Norge – Innsats

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring