Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal markedsføringChevronRight
  4. Internasjonal konkurranseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Internasjonal konkurranse

Internasjonalt har det vært en sterk vekst i reiselivet de siste 40–50 årene, også i Norge, men Norge har tapt markedsandeler. Norge satser på et bærekraftig reiseliv. Det gjør også en rekke andre land. Hvordan kan Norge styrke sin internasjonale konkurranseevne?

Illustrasjon av to hender som holder jordkloden. Foto.

Norge taper og vinner

Reiselivsnæringen i Norge har vært en internasjonal næring i over 100 år, uten å ha klart å styrke sin internasjonale konkurranseposisjon. Norsk reiselivsnæring har tapt markedsandeler. I 1970 hadde Norge 0,9 prosent av verdensmarkedet, mens andelen er på under 0,5 prosent i dag. Det betyr at markedsandelen er nesten halvert.

Tall fra World Tourism Organization (UNWTO) viser at Norges markedsandel av turisttrafikken i Nord-Europa har økt med 24 prosent i løpet av de siste ti årene. UNWTO presenterer et barometer for turisme tre ganger i året .

Det globale reiselivet vokser med 3–4 prosent hvert år, og det er ventet at antall reisende på verdensbasis vil fordobles fram mot 2020.

Intet nytt under solen …

FNs turistorganisasjon, UNWTO, som har over 150 medlemsland, gjennomførte i 2004 en omfattende studie med 62 eksperter fra mer enn 20 land. Rapporten fra denne studien, The Guidebook on Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations, beskriver over 40 indikatorer på bærekraft.

UNWTO har hovedkvarteret sitt i Madrid. Her kan du lese mer om hva organisasjonen arbeider med.

All over the world

I dag deltar flertallet av verdens nasjoner i utviklingen av økoturisme og bærekraftig turisme.

Norge og Skandinavia møter konkurranse om turister fra land over hele verden. For eksempel er New Zealand med sitt rene og trygge image et attraktivt turistmål. Også Nord- og Sør-Amerika, Afrika og Asia har vakker natur og interessante reisemål. Et viktig mål for bærekraftig turisme er å bidra til meningsfulle opplevelser og økt bevissthet om bærekraft blant turistene.

New Zealand har også både vakker natur og godt laksefiske å tilby turistene!
Også New Zealand har vakker natur og godt laksefiske å tilby turistene!

Reiselivet opererer i et globalt marked. Derfor er det av stor betydning for bedriftene å ha konkurransekraft både nasjonalt og globalt.

Lenker:

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

ECOTRANS

Ecoclub

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring