Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Internasjonal markedsføringChevronRight
  4. Bærekraft som konkurransefortrinnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bærekraft som konkurransefortrinn

Norsk natur er et konkurransefortrinn for norsk reiseliv, både estetisk og når det gjelder bruken av den. Norge satser på et bærekraftig reiseliv som tar hensyn til natur og miljø, sosiale verdier og det å være økonomisk levedyktig.

Bilde av kajakkpadlere i Vesterålen

Norsk natur

Naturen har alltid vært et grunnelement i norsk reiseliv. Norsk natur er et vesentlig konkurransefortrinn for norsk reiseliv, både estetisk og når det gjelder bruken av den.

Mange mener at Norges konkurransekraft bygger på naturbaserte ressurser og fortrinn, og at dette er landets viktigste konkurransefortrinn i det internasjonale turismemarkedet.

Her kan du lese hvordan Norge presenterer seg som ferieland:

Visit Norway

Hva menes med bærekraft?

Naturen er en del av innholdet i begrepet bærekraftig utvikling (engelsk: sustainability). Et bærekraftig reiseliv innebærer at næringen skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn på tre hovedområder:

  1. natur, kultur og miljø
  2. sosiale verdier
  3. økonomi

De tre områdene er likeverdige. Til sammen er det beskrevet ti punkter om hva som menes med et bærekraftig reiseliv. Her kan du lese mer om disse ti punktene.

Du kan lese mer om bærekraft her:

Les mer om bærekraftig reiseliv

Les mer om bærekraftige reisemål i Norge

Bærekraft som konkurransefortrinn?

I regjeringens strategi for reiselivet er bærekraft overordnet. Det betyr at utvikling av Norge som et bærekraftig reisemål er en forutsetning for regjeringens næringspolitikk overfor reiselivsnæringen. Verdiskapingen i reiselivet skal skje på en bærekraftig måte og bli et konkurransefortrinn for norsk reiseliv. Reiselivsnæringen skal vise at den tar ansvar for både lokalmiljøet, kulturen og miljøet.

Noen utvalgte reisemål var med på et prøveprosjekt som skulle vise vei når det gjaldt satsing på bærekraft. Disse reisemålene jobbet med å finne gode mål og tiltak for å øke bærekraften sin. De skulle vise hvordan man samlet kan markedsføre at næringen tar ansvar for både lokalmiljøet, kulturen og miljøet.

I prosjektet Bærekraftig reiseliv 2015 skulle fire piloter – Trysil, Røros, Lærdal og Vega – ledet utviklingen av et mer bærekraftig reiseliv og vært en læringsarena for utprøving av mål, tiltak og måling av bærekraft i reiselivet.

Bærekraftig sertifisering

Reisemål som ønsker å sertifisere seg, må dokumentere at de innfrir de ti prinsippene for bærekraft. I tillegg må bærekraftig utvikling være forankret i kommunen og reiselivsnæringen.

Lenke:

Oppstart av reisemålsertifisering i bærekraftig reiseliv

Trysil startet opp en nasjonal ordning for bærekraftig sertifisering av reisemål sammen med Røros, Lærdal og Vega.

Sertifiseringen innebærer å besvare og dokumentere kriterier og indikatorer innenfor de ti bærekraftprinsippene, samt dokumentere forankring og engasjement på politisk nivå og på destinasjonsnivå.

Innovasjon Norge – Sertifiserer bærekraft

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring