Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Internasjonal markedsføringChevronRight
 4. Utfordringer for norsk reiselivChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utfordringer for norsk reiseliv

Høyt kostnadsnivå er en utfordring i konkurransen om turister. Norge konkurrerer med land som er langt billigere enn oss. Det er en nasjonal oppgave å fange oppmerksomheten til internasjonale turister. Utfordringen berører både myndigheter og private – nasjonalt så vel som lokalt.

Stigfossen i Trollstigen

Samle Norge til ett rike

Norsk reiseliv er preget av to viktige forhold: en unik natur og et høyt kostnadsnivå. I konkurransen om turister er naturen en fordel og kostnadene en utfordring. Dette slås fast i regjeringens strategi for reiselivet, Destinasjon Norge.

Norge konkurrerer med land som er langt billigere enn oss, og som er flinke til å legge til rette transport, overnatting og servering for turistene. Både i offentlig og i privat sektor er det svært mange aktører som deltar i utvikling og drift av norsk reiseliv. For å lykkes med norsk reiseliv må alle stå sammen og trekke i samme retning.

Nasjonale utfordringer

Uansett hvilken strategi norsk reiseliv velger, er det en utfordring å fange oppmerksomheten til internasjonale turister. Dette er en nasjonal oppgave.

På nasjonalt nivå har reiselivet blant annet disse utfordringene:

 1. Sterk konkurranse: Norge er i sterk konkurranse med andre land om å tiltrekke seg turister.
 2. Lite kjent: Norge og norske attraksjoner er lite kjent i turistmarkedet.
 3. Dyrt som ferieland: Det norske kostnadsnivået er høyt, og den norske krona står høyt i kurs i forhold til andre lands valuta. Prisen på varer, tjenester og lønninger er høyere enn hos våre konkurrenter.
 4. Svak markedsorientering: Vi må utvikle helhetlige reiselivsprodukter basert på ønsker og behov i prioriterte markeder.
 5. Lite helhetstenkning: Offentlig innsats er splittet på flere departementer, staten, fylkeskommunene og kommunene som aktører.

Det er en utfordring å samordne ulike offentlige sektorer som berører norsk reiseliv.

Lokale utfordringer

Reiselivet i Norge er ujevnt fordelt. Mens byer og sentrumsnære områder klarer seg godt i konkurransen, sliter enkelte distrikter.

Kommunen har en viktig rolle i lokal tilrettelegging av reiselivet, med særlig ansvar for

 • infrastruktur som veier, vann og avløp, avfallshåndtering, stier og løyper, nasjonalparker og lokale attraksjoner
 • turistinformasjon og vertskapsfunksjon
 • markedsføring
 • planlegging og rammebetingelser

Norske kommuner vil svært gjerne satse på reiselivet, men det store engasjementet for reiselivsnæringen svekkes av for dårlig kunnskap om hva som skal til for å få en vellykket utvikling av reiselivsnæringen.

Gårdsvei
Setesdal er én av de ni regionene som er kartlagt i Mimirs rapport. Her fra Setesdalsmuseet i Valle.

Rapporten Kommunenes rolle i reisemålsutvikling fra Mimir AS kartlegger kommunenes rolle i reisemålsutvikling gjennom en studie av ni utvalgte regioner: Innherred, Sør-Helgeland, Sunnfjord, Ryfylke, Hallingdal, Varanger, Setesdal, Lister og Nordfjord. Rapporten peker på utfordringer knyttet til kommunenes kompetanse mer enn til kommunenes engasjement.

Lenker:
http://www.mimir.no/
http://www.innovasjonnorge.no/Reiseliv/

Læringsressurser

Internasjonal markedsføring