Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Sentralt regelverkChevronRight
 4. Klage på pakkereiserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Klage på pakkereiser

Det er tre klagenemnder for reklamasjon på reiser: Pakkereisenemnda, Transportklagenemnda Fly og Transportklagenemnda Jernbane. Her skal vi ta for oss Pakkereisenemnda.

En mann sitter og ser på feriemål på en dataskjerm. Foto.

Hvem behandler klager?

Norsk ReiselivsForum (NRF) behandler klager på alle reisearrangører som stiller garanti til Reisegarantifondet. NRF er en medlemsorganisasjon med hovedformål å drifte reiselivsrelaterte klagenemnder.

Pakkereisenemnda

Norsk ReiselivsForum drifter Pakkereisenemnda etter avtale med Forbrukerrådet.

Pakkereisenemnda behandler klager mellom forbruker og arrangør eller formidler (for eksempel reisebyrå) av pakkereiser i Norge der forbrukeren har betalt reisen selv.

Den som har noe å klage på, skal først henvende seg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet, slik at turarrangøren får mulighet til å rette feil eller mangler så raskt som mulig.

Turarrangøren må få mulighet til å rette feil og mangler før forbrukeren går videre med klagen.
Turarrangøren må få mulighet til å rette feil og mangler før forbrukeren går videre med klagen.

Forutsetningen for å få prisavslag eller erstatning etter hjemkomst er at turarrangøren har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ferieoppholdet.

Dersom forholdene det blir klaget over, ikke er tilfredsstillende rettet, kan klagen settes fram etter at reisen er avsluttet. Skriftlig reklamasjon må være framsatt til turarrangøren eller formidleren senest fire uker etter hjemkomst.

Nemnda deler klagesakene i følgende områder:

 • hotellstandard
 • mangler
 • forsinkelser
 • uoppfylte ønsker
 • feilbooking
 • støy
 • annet

Dersom en klage angår flere forhold, skal klagen plasseres under hovedforholdet i klagen.

Tips

Vi kan lære mye om klager ved å lese nemndas avgjørelser i tidligere klagesaker.

Læringsressurser

Sentralt regelverk