1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. ForbrukerrådetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet arbeider for å øke forbrukernes innflytelse, bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. I forbindelse med reiseliv gir Forbrukerrådet veiledning og støtte ved klager på pakkereiser og reiser med fly, tog, buss og taxi.

Hva gjør Forbrukerrådet?

Forbrukerrådet arbeider for å øke forbrukernes innflytelse i samfunns- og næringslivet. Det skal bidra til en forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling.

Forbrukerrådets nettside.

I forbindelse med reiseliv har Forbrukerrådet vært spesielt opptatt av pakkereiser og reiser med fly, tog, buss og taxi.

En kunde som vil klage på en reise, skal først rette klagen til reiseselskapet. Hvis kunden ikke kommer noen vei med klagen til reiseselskapet, kan han eller hun gå videre med saken til Forbrukerrådet eller en klagenemnd.

Det finnes egne klagenemnder for pakkereiser og flyreiser.

Hvis en er misfornøyd med resultatet av klagesaksbehandlingen i Forbrukerrådet, kan saken klages inn for Forbrukertvistutvalget (FTU).

Pakkereiser

Kjøp av pakkereiser reguleres av pakkereiseloven. Hvis du er misfornøyd med reisen, må du gi beskjed med en gang. Arrangøren har rett til å få ordne opp i problemene på stedet. Hvis de ikke har fått anledning til å hjelpe deg på stedet, eller hvis du har nektet å ta imot retting av feil, nytter det lite å forlange prisavslag eller erstatning når du kommer hjem.

Hvis du som kunde ikke kommer noen vei, kan du klage etter at du er kommet hjem. Bruk Forbrukerrådets skjema for klager. Du kan kreve at arrangøren ordner opp hvis det er noe som ikke stemmer med det som er avtalt eller forespeilet på forhånd. Det er likevel ikke alltid arrangøren er i stand til å løse problemene. Da kan du ha krav på prisavslag.

I Lovdata kan du lese mer om klagemuligheter ved pakkereiser.

Flyreiser

Kundene må undersøke vilkårene nøye før de bekrefter bestillingen av flyreisen. Når kunden har akseptert tilbudet, er det inngått en bindende avtale. Dette gjelder enten bestillingen skjer på Internett, over telefon eller ved et av kontorene til flyselskapet/reiseoperatøren.

Informasjon som gis av flyselskapeet eller reiseoperatøren, er også bindende. Den som selger flyreisen, er også pliktig til å ha standardvilkårene lett tilgjengelig.

Ved bestilling av en flyreise på Internett har kunden ansvar for at informasjon som navn på reisende, kontaktinformasjon, destinasjon, tidspunkt og lignende er riktig.

Togreiser

Når toget er innstilt, har togselskapet plikt til å sørge for at transporten blir gjennomført så langt dette er mulig. Hvis det er nødvendig, skal selskapet skaffe et annet transportmiddel, for eksempel buss.

Hvis et tog er innstilt eller det er forventet at det er forsinket med mer enn 60 minutter på reiser mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, Trondheim og Bodø eller mer enn 30 minutter på andre strekninger, kan kunden velge mellom ombooking og å få tilbake pengene.

Bussreiser

Busselskapet har først og fremst plikt til å skaffe alternativ transport hvis de ikke selv greier å få passasjerene fram i tide. Dersom de ikke ordner med alternativ transport innen rimelig tid, kan busselskapet bli ansvarlig for kostnader til for eksempel drosje.

Selskapet blir imidlertid bare ansvarlig dersom de har opptrådt uaktsomt. Vilkåret om at selskapet må ha opptrådt uaktsomt, begrenser selskapets ansvar i stor grad.

En nasjonal reisegaranti kommer i tillegg til det enkelte selskapets vanlige vilkår. Reisegaranti er en forenklet ordning med refusjon av utgifter ved forsinkelse og innstillinger.

Taxi

Vi kan forvente at drosjesjåføren har de kunnskapene som er påkrevd i yrket. Sjåføren skal kunne finne den mest effektive veien fra A til B og finne fram til ulike adresser. Hvis taxien ikke kommer eller sjåføren kjører feil, har kunden visse rettigheter.

Dersom sjåføren kjører feil, kan kunden be han eller henne om å stoppe taksameteret. Hvis det viser seg at sjåføren ikke har valgt den korteste veien, kan passasjeren kreve prisavslag. Dette bør helst gjøres på stedet. Hvis kundeklagen ikke når fram, bør dette tas opp skriftlig med taxisentralen.

Les mer om ansvar ved reiser med fly, tog, buss og taxi

Flyreise

Tog

Buss

Taxi

Læringsressurser

Sentralt regelverk