1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Sentralt regelverkChevronRight
 4. ForbrukertilsynetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet skal føre tilsyn med at markedsføring og kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven. Forbrukertilsynet har utarbeidet en standardavtale for pakkereiser samt en bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over internett.

Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er en offentlig myndighet. Ut fra hensyn til forbrukerne skal ombudet føre tilsyn med at markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

På Forbrukertilsynets nettsted kan du lese om hvordan de skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Det skal skje gjennom dialog, forhandlinger, effektiv bruk av sanksjonsapparatet og informasjonsvirksomhet.

Forbrukertilsynet kontrollerer at reklamen ikke er i strid med markedsføringsloven eller med reglene for radio- og TV-reklame. Ombudet kan

 • gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder
 • forby ulovlig reklame
 • påse at standardkontrakter i forbrukerforhold ikke er urimelige, men klare og balanserte

Forbrukertilsynet behandler ikke klager på varer eller tjenester, for eksempel om du har rett til å heve et kjøp. Da er Forbrukerrådet rett instans.

Standardvilkår

Reisebransjeseksjonen i Virke og Forbrukertilsynet har samarbeidet om å revidere Alminnelige vilkår for pakkereiser. Avtalen regulerer alt fra betalingsvilkår og avbestillingsregler til partenes rettigheter ved brudd på avtalen. Reisearrangøren/formidleren skal informere forbrukeren om standardvilkårene og de betingelsene som gjelder for den aktuelle reisen.

Fordelen med standardvilkår er at avtaler kan inngås raskt og enkelt uten at større avtalevilkår må undertegnes for hver handel.

Før forbrukeren bekrefter bestillingen, må han eller hun ha fått en oversikt over hva han eller hun er i ferd med å bestille. Alle betingelsene som gjelder den konkrete reisen (pris, dato osv.) må komme fram i bestillingsprosessen før forbrukeren foretar den endelige bestillingen. Forbrukeren skal ikke kunne bekrefte avtalen før han eller hun har fått alle opplysningene i standardvilkårene og de konkrete betingelsene som gjelder reisen.

Bransjenorm

Forbrukertilsynet har utarbeidet en bransjenorm ved salg av pakkereiser og formidling av flybilletter over Internett.

Bransjenormen bygger på bestemmelser i markedsføringsloven, angrerettloven, ehandelsloven og pakkereiseloven med forskrift.

Bransjenormen er forelagt Virke Reise Utland som representant for berørte aktører. For forhold som ikke er direkte behandlet i lover og forskrifter, gir bransjenormen veiledning om god forretningsskikk.

Opplysningsplikt

Arrangøren har plikt til å opplyse forbrukeren om de viktigste betingelsene som gjelder for den konkrete reisen, før forbrukeren bestiller reisen.

Hvilken rett har for eksempel arrangøren til å kansellere eller endre reisen? Forbrukeren skal også få informasjon om besøk, utflukter eller andre ytelser som er inkludert i den samlede prisen som er avtalt for pakkereisen, frist for reklamasjon i tilfelle manglende eller mangelfull oppfyllelse av avtalen, om det er stilt reisegaranti ifølge pakkereiseloven, og hvem som har stilt en slik garanti.

Noen av de viktigste opplysningene kunden bør få, er:

 • totalpris inkludert alle tillegg
 • reisedetaljer (dato, tidspunkt mv. for avreise og retur)
 • betaling (frist, betalingsmåte, betalingsvilkår)
 • bagasje (tillatt antall kolli og kilo)
 • andre praktiske forhold (for eksempel pass, visumkrav, oppmøte for innsjekking, eventuelle helsemessige formaliteter o.l.)
 • angrerett
 • adgang til å rette, f.eks. ved feilbestillinger
 • adgang til å avbestille

Læringsressurser

Sentralt regelverk