1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. Direkte markedsføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Direkte markedsføring

Det er mulig å reservere seg mot markedsføring gjennom telefon og post. Noen typer markedsføring er også forbudt dersom mottakeren ikke har gitt samtykke.

Telefonsalg og adressert post

Noen forbrukere synes postkassen flommer over av reklame, og mange misliker å bli oppringt av telefonselgere. For å unngå det er det mange som reserverer seg mot at adressen og telefonnummeret deres blir brukt til adressert reklame i posten eller til telefonsalg.

I Reservasjonsregisteret mot direkte markedsføring kan privatpersoner reservere seg mot uønsket markedsføring. Her kan de registrere navn, adresse og telefonnummer. Reservasjonene blir registrert i et sentralt register i Brønnøysund.

Det er utarbeidet en forskrift som beskriver framgangsmåten ved registrering, hvilke opplysninger vi må gi for å registrere oss, og hvordan vi kan endre eller slette registreringer.

NB! Alle som skal drive direkte markedsføring, plikter å oppdatere adresselistene sine mot Reservasjonsregisteret minst hver måned.

Forbud mot e-post mv. som mottakeren ikke har bedt om

Det er forbudt, uten at mottakeren har samtykket, å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, for eksempel elektronisk post og automatiserte oppringningssystemer (talemaskiner).

Markedsføringsloven § 15 gir nærmere detaljer om begrensningene i bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder.

Forbudet gjelder ikke markedsføring i eksisterende kundeforhold der selgeren har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg.

Ehandelsloven inneholder også bestemmelser om elektronisk markedsføring.

Forbud mot uadressert reklame og gratis aviser

Mange reiselivsbedrifter lager feriemagasiner og lignende trykksaker som de bruker i markedsføringen.

Innstikk i aviser og andre trykksaker, som er omfattet av redaktøransvaret, blir ikke regnet for å være uadressert reklame eller gratis avis etter denne bestemmelsen.

Markedsføringsloven inneholder forbud mot å levere uadressert reklame eller gratis aviser til forbrukere som har sagt tydelig fra om at de motsetter seg dette.

Læringsressurser

Sentralt regelverk