1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
  4. PersonvernChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personvern

Personvern handler om retten til å ha privatlivet sitt i fred, noe som er grunnleggende i et demokrati. I reiselivet er det vanlig å registrere opplysninger om passasjerer og gjester. Lover og regler tar sikte på å hindre at sensitive personopplysninger kommer på avveie eller blir misbrukt.


Hva menes med personvern?

Personvern handler om retten til å ha privatlivet sitt i fred. Det er viktig at personopplysninger ikke kommer på avveie eller blir misbrukt.

Personopplysningsloven er viktig for personvernet. Den har til formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Les mer om loven her. Loven tar utgangspunkt i at individet har behov for beskyttelse når opplysninger blir registrert og lagret i registre ved hjelp av elektroniske medier. Dette gjelder blant annet kunderegistre, passasjerlister med videre.

Et ønske om å kunne være anonym har vært fokusert i forbindelse med elektroniske spor ved bruk av betalingskort og andre elektroniske tjenester. Datatilsynet og forbrukermyndighetene har blant annet lagt vekt på at det skal være mulig å bevege seg i samfunnet uten å legge igjen slike spor etter seg.

Personvern ansatte: Du kan lese mer eller repetere fra vg1 her:

Personvern på arbeidsplassen

IKT-servicemedarbeider

Kunderegister

En reiselivsbedrift har stor nytte av å registrere opplysninger om kundene sine. Det gjør det enklere å kommunisere med kundene. Passasjerlister kan være nyttige ved ulykker og lovbrudd. Det finnes en egen lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport med videre.

Ny personopplysningslov

I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning. Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk – av personopplysninger. Reglene gir virksomhetene en rekke plikter samtidig som den gir enkeltpersoner, ofte kalt registrerte, en rekke rettigheter. Loven gjelder stort sett alle virksomheter, men det finnes situasjoner der loven ikke gjelder.

Den behandlingsansvarlige må selv vurdere om en behandling av personopplysninger er tillatt. Det innebærer blant annet å vurdere om det finnes behandlingsgrunnlag, om man oppfyller alle pliktene knyttet til behandlingen og så videre. Her kan du lese om alle pliktene en virksomhet som behandler personopplysninger har.

Kilder:

Personopplysningsloven.

Konsesjon og melding.

Læringsressurser

Sentralt regelverk