Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Sentralt regelverkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sentralt regelverk

Her får du en innføring i praktisk bruk av lover og regler som gjelder i reiselivet. En del lover og regler gjelder for alle bransjer, blant annet HMS (helse, miljø og sikkerhet), personvern, forbrukervern, markedsføring og salg. Andre lover er spesifikke for reiselivet, som pakkereiseloven.

En treklubbe ligger på en bok med Norges lover. Foto.

Arbeidsmiljøloven krever at det arbeides systematisk på alle arbeidsplasser for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette gjelder blant annet i forhold til arbeidstid, brann og ulykker. Det er Arbeidstilsynet som har i oppgave å følge opp bedriftenes HMS-arbeid.

En reiselivsbedrift har stor nytte av å registrere opplysninger om kundene sine, men det er viktig at kunderegistrene blir ført i henhold til gjeldende regler. Formålet med personopplysningsloven er å hindre at sensitive personopplysninger kommer på avveie eller blir misbrukt.

Det er viktig at reiselivsaktørene, i likhet med alle andre aktører, følger god markedsføringsskikk. Her gir vi eksempler på hva som er tillatt, og hva som er forbudt, i henhold til markedsføringsloven. Forbrukere kan reservere seg mot markedsføring gjennom telefon og post, og dette må bedrifter forholde seg til. Noen typer markedsføring er også forbudt dersom mottakeren ikke har gitt samtykke.

I Norge reguleres kjøp av pakkereiser av pakkereiseloven, som gir reisende rettsvern dersom turoperatøren eller underleverandører ikke leverer som lovet. Her skal vi se på hvordan Forbrukerrådet gir veiledning og støtte ved klager på pakkereiser og reiser med fly, tog, buss og taxi.

Læringsressurser

Sentralt regelverk