1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Tverrfaglige oppgaver og heldagsprøverChevronRight
  4. Tverrfaglig heldagsprøve - Terra Travel ASChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tverrfaglig heldagsprøve - Terra Travel AS

Denne tverrfaglige heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Bakgrunn

Terra Travel AS er et nystartet opplevelsesselskap med base i Ålesund. Forretningsideen til selskapet er å skreddersy produktpakker innenfor begrepet geoturisme. Terra Travel plasserer seg selv i reiselivsnæringen både som eventselskap og turoperatør. De ser for seg et voksende marked som vil etterspørre reiselivsprodukter med opplevelser knyttet til kultur og natur. Sentralt er opplevelser som appellerer til følelsen av det unike og autentiske.

Som nyutdannet innenfor reiselivet er du nå ansatt som reiselivsmedarbeider i dette selskapet. Selskapet har foreløpig en liten administrasjon og vil etter hvert som oppdragene kommer inn, knytte til seg underleverandører som er spesialister innenfor sitt felt. På denne måten vil de sikre at opplevelsene blir så levende og autentiske som mulig.

Fra Destinasjon Ålesund og Sunnmøre får Terra Travel en henvendelse om et oppdag. Den tyske turoperatøren Welt Reisen sender to representanter til Ålesund for å skaffe informasjon om og oversikt over det området har å tilby av opplevelser og overnatting. Du får oppgaven med å være vertskap for de to representantene fra Welt Reisen og samtidig selge inn de tjenestene Terra Travel har i sin forretningsidé.

Oppdrag

  1. Beskriv hva det innebærer å være vertskap. Vurder også hva du vil legge vekt på i dine vertskapsoppgaver i denne type oppdrag.
  2. Beskriv hvilke typer bedrifter som reiselivsnæringen representerer, og hvilke oppgaver disse bedriftene har i næringen.
  3. Presenter et utvalg av produkter/opplevelser som Welt Reisen kan bruke i sitt turprogram i regionen.
  4. Beskriv hvordan du vil gå fram for å finne segmenter/målgrupper til de opplevelsene du har valgt.

Læringsressurser

Tverrfaglige oppgaver og heldagsprøver