1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. ReiselivssegmenterChevronRight
  4. Reiser: fra krig til fornøyelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Reiser: fra krig til fornøyelse

Her skal vi se hvordan reisevirksomheten har utviklet seg, og hvordan den moderne turismen begynte.

Reise = oppbrudd, krigstokt

I 793 står en munk på halvøya Lindisfarne utenfor Nord-England og ser ut over det stille havet. Alt er tilsynelatende ren idyll. Midt i synsranden ser han et smalt og langt skip som nærmer seg raskt. Skipet legger til land i den lille bukta sør for klosteret, og barske menn med spyd og skjold hopper i land. Munken aner uro og løper tilbake til klosteret for å advare de andre. Noen få timer seinere er klosteret plyndret, munkene brutalt myrdet, og alt av verdisaker er røvet. Vikingtida – med dens omfattende handels- og plyndringstokter – har begynt.

Vi kan slå fast at veien fra vikingenes plyndring til dagens bærekraftige turisme er lang.

Du kan lese mer her.

Formidabel utvikling

Begrepet turisme (tourism) oppsto sannsynligvis i England på begynnelsen av 1700-tallet. Privilegerte unge engelskmenn fylte ofte tida mellom endt utdanning og starten på en karriere med en reise rundt i Europa – en såkalt Grand Tour. Gjennom omfattende notater gjorde James Boswell sine erfaringer fra en slik reise kjent. Den første guideboka til europareisen, skrevet av Thomas Nugent, kom ut i 1749 med tittelen Grand Tour.

Fram til første halvdel av 1800-tallet dominerte individuelle forretnings- og studiereiser. Handelsfolk kjøpte og solgte varer over hele verden.

Det første reisebyrået

Verdens første reisebyrå, Thomas Cook, ble opprettet i Storbritannia i 1841. Nye reisemål kom til etter hvert, blant andre Egypt, Hellas, Palestina og Skandinavia. Omkring 1860 begynte reisebyråer i Storbritannia og USA å arrangere gruppereiser som varte opptil et halvt år.

Utbyggingen av jernbane- og dampskipforbindelser bidro til en sterk økning både i utflytting og feriereiser i siste halvdel av 1800-tallet. Det ble bygd mange nye hoteller, og det ble lagt stor vekt på å gi reisene et luksuriøst preg. Reisebyråer begynte å utdanne lokale omvisere, og spesielle reiseledere tok seg av praktiske og kulturelle arrangementer underveis.

Læringsressurser

Reiselivssegmenter