1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Typisk norsk å være naiv?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Typisk norsk å være naiv?

Hvordan er norske bedriftslederes holdninger til samfunnsansvar og etisk praksis? Respekterer de menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel?

Etisk holdning?

I 2010 gjorde Initiativ for etisk handel i samarbeid med Virke, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge en undersøkelse om etisk handel i norske virksomheter. Vel 250 virksomheter innen handels- og tjenesteytende næringer deltok i undersøkelsen. Hensikten var å kartlegge holdninger og arbeid for å fremme respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn i global handel.

I undersøkelsen ble det spurt om

 • i hvilken grad virksomhetene stiller krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljø hos sine samarbeidspartnere og underleverandører
 • hvordan blir kravene fulgt opp
 • hvilke utfordringer næringslivsledere opplever når det gjelder samfunnsansvar i leverandørkjeden

Hva viste undersøkelsen?

 • Ni av ti norske bedriftsledere mener det er viktig med anstendige arbeids‐ og miljøforhold i tilvirkningen av egne produkter.
 • Tre av fire mener det er liten risiko for at menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøhensyn ikke alltid blir ivaretatt.
 • To av tre har mangelfull oversikt over leverandørkjeden.
 • Tre av fem mangler retningslinjer som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakerettigheter eller miljøhensyn.
 • Bedriftenes retningslinjer for etisk handel er ikke i tråd med internasjonale konvensjoner.

I undersøkelsen sier norske bedriftsledere at deres produkter blir tilvirket under anstendige arbeids- og miljøforhold. Samtidig viser undersøkelsen at ledere har liten kunnskap om bedriftens egen leverandørkjede.

Få bedrifter i undersøkelsen har retningslinjer som viser at de jobber med å fremme respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn hos sine samarbeidspartnere og underleverandører (leverandørkjeden).

Veileder om samfunnsansvar

Hoteller, restauranter, transportselskaper og andre reiselivsbedrifter kan ha lange kjeder av ulike leverandører. IEH – Initiativ for etisk handel – foreslår at virksomheter som kjøper og selger varer, får veiledning om hvordan de kan sikre samfunnsansvar hos samarbeidspartnere og underleverandører. En veileder kan blant annet gi råd til virksomhetene om hvordan de kan

 • sikre etisk forsvarlig handel i egen bedrift og hos samarbeidspartnere og underleverandører
 • kartlegge risiko og forbedringsmuligheter
 • tilpasse en etisk innkjøpspraksis
 • samarbeide om forbedringer
 • måle, rapportere og informere om etisk handel

Mange norske reiselivsbedrifter samarbeider med Travelife om hvordan de skal praktisere etiske retningslinjer og opptre ansvarsfullt – både sosialt og miljømessig.

Tenk over

Det er naivt hvis norske bedriftsledere mangler oversikt, men likevel sier at alt er bra i deres egen leverandørkjede. Mer kunnskap, veiledning og verktøy ser ut til å være en nøkkelfaktor for at bedrifter skal kunne jobbe aktivt med dette.

Læringsressurser

Etikk