1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og markedsrettChevronRight
  4. Juss og etikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Juss og etikk

Alt som er lov, er ikke uten videre etisk høyverdig. Her gir vi innsikt i hva som menes med juridisk og etisk tenkning – og forholdet mellom dem.

Justitia, statue. Foto.

Juridisk tenkning

Juss handler om hva som er gjeldende rett, det vil si hva som er lovlig, og hva som er ulovlig. En rekke lover og forskrifter forteller hva som er gjeldende rett. Vi finner Norges lover på Lovdata.no.

For å finne gjeldende rett må vi også undersøke hva som står i lovens forarbeider, hva som rettspraksis (avgjørelser ved domstol), sedvane (kutyme) og reelle hensyn i den aktuelle saken. Du kan lese mer her om juss og etikk.

Etisk tenkning

Alt som er lovlig, behøver ikke være etisk holdbart. Ved en etisk tilnærming spør vi:

  • Er handlingen god eller dårlig?
  • Er det sant eller usant?
  • Vil det være det beste for alle det angår?

I forbindelse med markedsføring kan vi finne svar på mange etiske spørsmål ved å spørre: Hvem vil tjene på en handling?

En etisk fullverdig markedsføring tar hensyn både til selger og kjøper.

Repetisjon fra Vg1 – Rotarys fire spørsmål om hva som er etisk holdbart: Etiske utfordringer på jobben

Både lovlig og etisk

Vi kan si at en etisk vurdering inneholder to dimensjoner:

  1. Er handlingen lovlig?
  2. Er handlingen etisk?

En etisk overveielse kan begynne med en vurdering av lovligheten. I noen ferieland er det lov å røyke i busser og drosjer. Tenk at en turist røyker i bussen en varm sommerdag. En passasjer klager fordi han er veldig allergisk. Røyking er lovlig, men er det også akseptabelt ut fra hensynet til en syk medpassasjer?

Hvis vi foretar en ulovlig handling, eller tøyer lovens grenser til det ytterste, kan vi som regel gå ut fra at handlingen også er uetisk. Vi ser i denne sammenhengen bort fra at sivil ulydighet kan være etisk forsvarlig i helt spesielle situasjoner.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett