1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Salgs- og markedsrettChevronRight
 4. Digital markedsføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Digital markedsføring

Digital markedsføring kommer i stadig nye former. Teknisk utstyr og programvare gjør det mulig med avanserte former for oppfølging av kunder. Men digitale verktøy gjør salgsarbeidet mindre personlig, og de er sårbare for teknisk svikt.

iPhone og Facebook

Hva er digital markedsføring?

Digital markedsføring er markedsføring som distribueres via Internett og andre elektroniske kanaler. Det kalles også e-markedsføring.

Digital markedsføring kan både være upersonlig massekommunikasjon og personlig individuell kommunikasjon. Mange nettsteder baserer seg på inntekter fra små bannerannonser som er klikkbare og leder til annonsørens nettsted. Via e-post kan vi sende reklame direkte til utvalgte målgrupper.

Det tas stadig i bruk nye digitale virkemidler og kanaler med sikte på personlig kontakt, relasjonsbygging og individuelt tilpasset markedsføring.

Digitale medier og aktiviteter

Blant de mest aktuelle digitale verktøy til bruk i salg og markedsføring, nevner vi:

 • kundedatabaser: programvare for å samle opplysninger om kundeemner og etablerte kunder
 • Internett: et verdensomspennende datanettverk som brukes til en rekke tjenester
 • datamaskiner: for eksempel nettbrett, laptop og smarttelefon
 • telekommunikasjon: for eksempel fasttelefon, mobil og smarttelefon

Brukt på riktig måte kan digitale verktøy være til stor hjelp i salgsarbeidet.

Digital markedsføring gir mange muligheter til utforming av budskap og valg av kanal. Som eksempler nevner vi:

 • blogging
 • sosiale medier
 • annonsering
 • bruk av søkemotorer
 • e-post
 • databasemarkedsføring (CRM)
 • netthandel

De fleste former for tradisjonell markedsføring kan omformes til et digitalt format. I tillegg gir enkelte elektroniske kanaler mulighet for levende bilder og kommunikasjon mellom selger og kjøper.

Pakkereiseloven.

Norsk lov gjelder

Norsk lov gjelder alle medier, trykte så vel som elektroniske. De samme reglene gjelder dersom vi reklamerer for produkter via sosiale medier og andre elektroniske kanaler. I tillegg har vi egen lov for elektronisk handel.

De viktigste lovene som angår forbrukere, er:

 • markedsføringsloven
 • forbrukerkjøpsloven
 • ehandelsloven
 • angrefristloven
 • personopplysningsloven
 • pakkereiseloven

Hvis vi bruker illustrasjoner eller tekst som andre har laget, gjelder åndsverkloven. Her finner du alle aktuelle norske lover:

Lovdata.no – innholdsoversikt

For å drive lovlig markedsføring må vi forstå lovenes virkeområde og praktiske betydning.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett