1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. ReservasjonssystemerChevronRight
  4. Globale reservasjonssystemerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Globale reservasjonssystemer

Medarbeidere i reiselivsbransjen har tilgang til systemer som gjør det mulig å hjelpe kundene med å finne ulike reisemål, priser og ledige plasser på fly, hotellrom og andre reiselivsprodukter. Raskt og presist kan vi finne alternative transporttilbud og overnattingstilbud.

Kundebehandler og kunde ser på et kart med mulige reisemål. Foto.

Hva er et globalt reservasjonssystem?

Globale reservasjonssystemer ble opprinnelig utviklet som verktøy for flyselskaper, hotellkjeder og leiebilfirmaer.

Et globalt datastyrt reservasjonssystem (engelsk: Global Distribution System – GDS) kan hjelpe oss å betjene kundene på blant annet følgende områder:

  • Veiledning: finne ledige flyseter, hotellrom og andre reiselivsprodukter
  • Salg: finne optimal pris for hotellrom, flyseter m.m.
  • Markedsføring: kommunisere og følge opp eksisterende og nye kunder
Med globale reservasjonssystemer kan vi raskt finne ledige plasser, sammenligne priser og yte god service.
Med globale reservasjonssystemer kan vi raskt finne ledige plasser, sammenligne priser og yte god service.

Store deler av reiselivet har god nytte av systemer som raskt og presist kan finne ulike reisemål, priser og ledige plasser påfly og hotellrom og andre reiselivsprodukter.

Det ligger i betegnelsen at globale systemer er basert på World Wide Web – verdensveven. Blant de fremste systemene nevner vi:

Disse bookingsystemene drives i samarbeid av store flyselskaper, bilutleiefirmaer og hotellkjeder. Utbredelsen varierer fra land til land og bransje til bransje.

Kilde: Business Dictionary – Global Distribution System

Veiledning

Internett har åpnet en ny reiseverden. Mange foretrekker å finne reisemål på egen hånd. De som ønsker det, kan kontakte reisebyrået eller turoperatøren og be om råd og veiledning. For å finne passende reisemål, ledige hotellrom og priser benytter reisekonsulenten et reservasjonssystem.

For spesielle reisemål og sammensatte produkter lønner det seg ofte å ta kontakt med et reisebyrå
For spesielle reisemål og sammensatte produkter lønner det seg ofte å ta kontakt med et reisebyrå – både for prisen og for å få gode råd og veiledning fra en ekspert!

Salg

Et reservasjonssystem som er knyttet til et Yield Management, kan hjelpe selgeren å oppnå best mulig pris for blant annet flybilletter og hotellrom.

Yield Management registrerer alle salg og kan gi oversikt over hvilke dager som er fullbooket – røde dager – og hvilke som er vanskelige å selge – grønne dager. Systemet gjør det mulig for et hotell å åpne og lukke automatisk for rom og priser, avhengig av forventet belegg, det vil si hvor mange gjester de forventer.

Markedsføring

CRM – Customer Relations Management – er et system for å planlegge, gjennomføre og kontrollere kommunikasjon med eksisterende og kommende kunder. Kunder som har reservert, blir registrert i CRM-systemet. Det er også mulig å importere adresser fra eksterne leverandører.

Deretter kan vi kommunisere direkte med kundene våre – enkeltvis eller i grupper. Vi kan for eksempel:

  • skrive ut og journalføre bekreftelse på reservasjon via Word og Outlook
  • arkivere kundeavtaler
  • føre statistikker med tall og grafikk direkte i Excel
  • flette brev direkte i Outlook, Word eller Excel

CRM kan koordineres med sosiale medier som Facebook, Twitter og Linkedin. Her kan kundene dele erfaringer om produkter og service. CRM kan også integreres med et «Market Information System».

Med et slikt system kan vi regne ut verdien av alle reservasjoner og presentere dette grafisk både som omsetning, netter og personer. Omsetningen kan fordeles på segmenter slik at vi kan se hvor vi vinner og taper marked.

Læringsressurser

Reservasjonssystemer