Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og presentasjonsteknikkChevronRight
  4. Fra brevpost til e-postChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Fra brevpost til e-post

Fremtidstransport AS

Informasjonssjef Eva Stansen
Transportbyrået
Storgata 14
7000 Trondheim

Oslo, 3.1.19xx

Seminar om persontransport

Vårt firma vil i løpet av våren arrangere et seminar for aktørene i reiselivsnæringen og transportnæringen. Temaet for konferansen er

Fremtidens persontransport - effektiv og miljøvennlig

Vi tillater oss å be Dem som ekspert på miljøvennlig transport om å holde hovedinnlegget på seminaret. Dersom De kan tenke Dem det, vil vi gjerne drøfte detaljer mv. med Dem. Seminaret er planlagt til tidsrommet 14.- 20. april. Endelig dato er foreløpig ikke fastsatt, og vi vil gjerne vite hvilke dager som passer best for Dem.

Vi ser frem til å høre fra Dem.

Med vennlig hilsen
Fremtidstransport AS
Nils Edvinsen
Adm. direktør

Oppgave:

Ta utgangspunkt i dette brevet.

  • Hvordan ville du ha skrevet det om til en moderne e-post?

Læringsressurser

Salgs- og presentasjonsteknikk