Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og presentasjonsteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Salgs- og presentasjonsteknikk

For en selger er det viktig med gode ferdigheter innen salgs- og presentasjonsteknikk. Du må kunne uttrykke deg både muntlig og skriftlig. I tillegg må du beherske relevante digitale verktøy i salgsarbeidet.

Illustrasjon av person som holder foredrag. Foto.

Digitale salgs- og presentasjonsverktøy kommer i stadig nye former. Teknisk utstyr og programvare gjør det mulig med avanserte former for oppfølging av kunder og presentasjoner av reiselivsprodukter. Men det er også viktig å være bevisst på at digitale verktøy kan gjøre salgsarbeidet mindre personlig, og at de er sårbare for teknisk svikt.

Bedrifter bruker elektroniske kundedatabaser for informasjon om kundene og deres kontakt med leverandøren. Informasjonen er tilgjengelig samtidig for flere medarbeidere på forskjellige steder. Store mengder data kan behandles effektivt og sikkert. Ved hjelp av CRM (Customer Relationship Management) kan bedriften få frem ytterligere informasjon om interaksjon med kunder og kundeemner, hovedsakelig salgsaktiviteter, men også markedsføring og kundeservice, omsetning og lønnsomhet.

Reiselivsnæringen var tidlig ute med bruk av internett som kanal for informasjon, salg og markedsføring. I dag selges de fleste reiselivsprodukter på nettet, og bruk av sosiale kanaler er blitt vanlig. Telefonsalg brukes også, gjerne i kombinasjon med nettsalg, og her bør selger bruke et manus som er tilpasset produktet og målgruppa.

Digitale verktøy har bidratt til en drastisk endring av skriftlig kommunikasjon i forretningslivet. Både skriveutstyr, distribusjon, språklig innhold og form forandrer seg. Det finnes mange digitale programmer som egner seg til presentasjoner, for eksempel PowerPoint. Her er det viktig å ha fokus på budskapet, og ikke overdrive bruk av effekter.

Læringsressurser

Salgs- og presentasjonsteknikk