Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. InformasjonskilderChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Informasjonskilder

Ny teknologi har gitt oss en overveldende mulighet til å skaffe oss informasjon om aktuelle reisemål, og hva reisemålet har å by på av attraksjoner, mat og overnatting.

Bilde av moderne lesebrett.

Internett har ført til en eksplosiv utvikling i tilgangen på informasjon. Samtidig er trykte medier fortsatt en viktig kilde.

Utviklingen av Internett har konsekvenser både for gjesten og for den som skal utøve vertskapsrollen. At hver gjest har en tilnærmet ubegrenset tilgang på informasjon, stiller store krav til den ansattes evne til å møte gjesten med ulike teknologier, på ulike plattformer og i ulike medier.

Her skal vi se på noen grunnleggende forskjeller mellom informasjonsteknologi og informasjonskilder ved å trekke fram noen eksempler som viser spennet i en vanlig arbeidsdag.

Vi vil også se nærmere på noen utvalgte informasjonskilder, og hvordan disse bringer de ansatte og gjestene tettere sammen.

Læringsressurser

Informasjonskilder