1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. TyveriChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tyveri

Her skal vi si litt om tyveri i reiselivsbransjen, og så presentere et utkast til instruks ved tyveri på hotell.

Tyv stjeler fra kvinne som sover. Foto.

Tyveri fra lokalene vi arbeider i, for eksempel fra hotell, skjer oftere i reiselivsbransjen enn vi forventer oss. Heldigvis dreier det seg som oftest om tyveri av gjenstander av lavere verdier, som for eksempel håndklær, bestikk og pyntegjenstander fra hotellrommene.

Ved tyverier der vi er sikre på hvem gjerningspersonen er, må vi ha en ferdig instruks for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Husk at vi ikke kan anholde en person uten at personen er tatt på fersk gjerning eller der er ferske spor. Strafferammen for tyveri er på mer enn seks måneder.

Her er forslag til en instruks når det skjer tyveri på hotell:

 • Varsle politiet.
 • Varsle lederen.
 • Sikre spor (ikke rør!).
 • Hente ut nøkkellogg.
 • Notere ned signalement på gjerningspersonen fra vitner, og be vitnene om å vente til politiet kommer.
 • Ikke snakke med media, vis media videre til presseansvarlig.
 • Leder vurderer om forsikringsselskap skal varsles.
 • Hjelp gjester som er blitt frastjålet noe, i kontakten med politiet. Det er gjesten som må anmelde forholdet til politiet.
 • Hjelp gjesten i kontakten med forsikringsselskap, bank, reiseselskap og lignende.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Derfor er førstehjelp viktig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fremmedlegemer i luftveiene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Akutte sykdommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forgiftninger

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Emosjonell førstehjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Konsekvenser av brann

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mer om slokkemidler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter