1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. RanChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ran

Her skal vi si litt om ran, hva som kan framkalle en slik handling, og litt om forebyggende tiltak.

Mann med pistol truer en kvinne. Overfall. Foto.

Ran

Mange mennesker vil oppleve det å bli ranet som svært traumatisk, og mange bærer en slik opplevelse med seg resten av livet.

Reiselivsnæringen er ikke skånet for denne typen kriminelle handlinger, og både hoteller, severdigheter, ansatte og gjester kan bli utsatt for ran. Sannsynligheten for å bli ranet varierer stort. Det er nok ikke like sannsynlig at vi blir ranet i Longyearbyen på Svalbard som på sentralbanestasjonen i Oslo.

Som vertskap både her hjemme og i utlandet bør vi gjøre oss kjent med hvordan situasjonen er når det gjelder slike hendelser i det området der vi arbeider.

Terskelen for å utøve vold under ran kan være svært forskjellig, og det er derfor viktig å ha gode rutiner for hvordan vi skal forebygge ran, eventuelt opptre under et ran, og ha beredskapsplaner for hva vi skal gjøre etter et ran.

Ran er trusler som fremkaller frykt, som fører til uberettiget vinning. Det betyr i klartekst at raneren må komme med en trussel før han får med seg verdiene han ikke har rett på, for at det skal defineres som ran.

Forebygging av ran

Her er noen punkter som kan være nyttige:

 • Uvedkommende skal ikke ha innsyn i sikkerhetsrutinene i bedriften. Informasjon om sikkerheten i bedriften er ikke ment for andre enn de ansatte, og den er ofte beskyttet av taushetsplikt i arbeidsreglement. Taushetsplikten gjelder også størrelsen på kontantbeløp som er innom kassapunktet på en dag.
 • Vi må ha instrukser om
 • hvor vi skal telle pengene med tanke på innsyn
 • hvem som får bevege seg hvor i lokalene – hvor er det adgang forbudt for andre enn de ansatte i administrasjonen
 • hvordan vi håndterer kassabeholdningen. Den maksimale størrelsen på kontantbeløpet i kassa bør være så lavt som mulig. Om mulig bør vi ha droppsafe, eller legge overskytende penger i en midlertidig safe før vi tar opptelling når vakta er slutt.
 • kameraovervåking med svært synlig merking (lovpålagt)
 • ransalarm med synlig merking
 • låsing av inngangen etter et gitt tidspunkt på kvelden
 • god kundebehandling for å avdekke personer som er inne for å spane i lokalene
 • transport av penger. Dersom vi gjør det selv, må vi transportere pengene til ulike tidspunkt, med forskjellig kjøremønster, ulike kjøretøy og ulike personer.

Oppførsel under et ran

 • Ikke spill helt, selv barneranere kan ty til vold.
 • Forsøk å opptre rolig.
 • Følg ranerens instrukser, ikke lyv for raneren.
 • Forsøk å observere raneren, fokuser på noen punkter som kan gi signalement på raneren.
 • Tenk på din egen sikkerhet og på sikkerheten til andre mennesker rundt deg.
 • Utløs ransalarmen først når du er sikker på at raneren ikke får med seg at du gjør det.

Etter et ran

 • Ta hånd om skadde personer.
 • Varsle politiet.
 • Varsle ledelsen.
 • Varsle øvrige i lokalene.
 • Sikre eventuelle tekniske spor hvis de finnes. Ikke rør!
 • Noter ned navn på vitner, oppfordre dem til å vente til politiet kommer.
 • Noter ned signalement på raner. Ikke diskuter signalement med andre vitner.
 • Møt politiet.
 • Ikke snakk med media.
 • Unngå å være alene samme kvelden som hendelsen.
 • Ledelsen tar hånd om ansatte når de kommer til åstedet.
 • Begynn å arbeide så snart som mulig igjen. Å vente noen dager med å gå tilbake til arbeidet kan forverre den mentale reaksjonen.

Gjester som ranes

Hvis en gjest opplever å bli ranet, bør vi veilede og støtte han eller henne i fasen rett etter ranet. Gjestene forventer å få hjelp også i slike situasjoner, og de er i en svært sårbar situasjon. Det kan være riktig å varsle ledelsen så de kan vurdere hva som skal gjøres.

Det er gjesten som må anmelde forholdet, da det er gjesten som er den fornærmede, men vi kan bistå med det praktiske. Lag gjerne en liten instruks for slike situasjoner, slik at vi er sikre på hva vi kan og ikke kan gjøre. En slik instruks kan se slik ut:

Dersom noen blir ranet, skal du:

 • forsikre deg om at gjesten ikke er fysisk skadet, tilkall eventuelt ambulanse
 • hjelpe gjesten med å varsle politiet
 • hjelpe gjesten med å varsle bank, forsikringsselskap, reiseselskap og lignende
 • hjelpe gjesten med praktiske gjøremål
 • varsle ledelsen
 • Har ranet skjedd i egne lokaler, bør du
  − sikre spor
  − ikke slippe inn media
  − møte politiet

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Derfor er førstehjelp viktig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fremmedlegemer i luftveiene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Akutte sykdommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forgiftninger

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Emosjonell førstehjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Konsekvenser av brann

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mer om slokkemidler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter