Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. Brann og brannårsakerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Brann og brannårsaker

Her skal vi si litt om hva en brann er, og vi skal ta for oss ulike brannårsaker.

Bygning står i full brann. Foto.

Brann

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 60–70 personer i branner i Norge. Mange mennesker får alvorlige fysiske og psykiske skader.

Den mest kjente hotellbrannen i Norge var på Hotel Caledonien i Kristiansand i 1986. 14 mennesker omkom i brannen.

Verdier i form av materielle skader for milliarder av norske kroner går tapt, arbeidsplasser forsvinner, og så mange som mellom 60–70 prosent av bedriftene som totalskades av brann, må legges ned. Uerstattelige kulturskatter blir borte for kommende generasjoner. Miljøskader og tapt omdømme er også en del av de negative resultatene av branner.

Hva er en brann? En definisjon på brann er varme og røyk som ikke er under kontroll.

Lov- og forsikringskraven til brannvernarbeid varierer fra land til land. Som medarbeidere i ulike bedrifter i flere land må vi selv sørge for å hente inn informasjon og opparbeide oss den kompetansen som kreves av oss i den posisjonen vi har. Vi må ikke glemme det ansvaret som ligger på vertskapet når det gjelder sikkerheten til gjestene. Det forventes at vi som vertskap kan svare på sikkerhetsrelaterte spørsmål og bistå gjestene ved uønskede hendelser. Det er ikke slik at vertskapet skal være eksperter på sikkerhet, men vi må ha kompetanse om det mest grunnleggende.

La oss ta brannsikkerheten på et hotell som eksempel. Gjestene forventer at vertene har god kunnskap om varslingsrutiner ved brann, om hva branninstruksen sier, og om hvordan rømningsveiene er bygget opp. Gjestene forventer også at vertene kan svare på spørsmål som:

 • Hva skjer med bagasjen vår på rommet?
 • Hvor skal vi sove?

Som ansatte i bedrifter i Norge plikter vi å delta aktivt i det sikkerhetsfremmende arbeidet, blant annet ved å søke etter informasjon og varsle om vi oppdager farlige situasjoner eller avvik.

Brannårsaker

Litt statistikk

Statistikkene sier at opp mot 50 prosent av bygningsbrannene i Norge oppstår som feil på elektrisk anlegg eller utstyr, eller på grunn av feil bruk av elektrisk utstyr. Åpen ild kommer som nummer to på årsaksstatistikken. Selvantenning og påtenning er også kjente årsaker.

Statistikkene er gode hjelpemidler når vi skal gjøre risikovurderinger og arbeide forebyggende.

Eksempler på brannårsaker

Her er noen eksempler på brannårsaker – i tilfeldig rekkefølge:

 • manglende rengjøring av elektriske apparater
 • for varm frityr eller bruk av feil olje i frityr
 • statisk elektrisitet i lukkede beholdere, for eksempel industritørketromler på hotell
 • vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, tørketromler
 • levende lys
 • tildekking av panelovner og stråleovner
 • vedfyring
 • lading av elektriske biler
 • lading av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr
 • tørrkoking
 • skader på elektriske installasjoner
 • løse kontakter og ledninger på elektrisk anlegg
 • røyking inne og ute
 • kaffetraktere og vannkokere som ikke slås av, eller som det er feil på
 • filler med løsemidler som selvantenner

Hvor bevisste vi mennesker er når det gjelder sikkerheten, varierer mye, og mangelen på slik bevissthet er ofte en forklaring på hvorfor det går galt.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter