1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. Rutiner ved dødsfallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rutiner ved dødsfall

Her skal vi si litt om hvordan vi bør opptre når noen dør. Vi skal også ta for oss emosjonell førstehjelp.

En begravelsesbil kjører på veien. Foto.

Død

Dessverre så er det slik at vi kan oppleve dødsfall i reiselivsbransjen. Det kan være tragiske ulykker eller akutt sykdom. Noen ganger er vi til stede og utfører livreddende førstehjelp, andre ganger finner vi personer omkommet, for eksempel på hotellrom.

I slike situasjoner er det viktig å ha gode, innarbeidede rutiner for hvordan vi skal opptre. Nasjonale krav kan også være førende for hva vi skal gjøre.

Her er noen tips til et utkast til instruks for hvordan vi skal opptre ved dødsfall:

 • Varsle politi og ambulanse, samt stedets ledelse.
 • Steng av stedet der dødsfallet skjedde. Sørg for at ingen får adgang før politiet har gitt tillatelse.
 • Be politiet ta vare på eiendelene til avdøde.
 • Henvis alle spørsmål til politiet, eventuelt til leder eller sikkerhetsansvarlig.
 • Personer som finner døde personer, bør få tilbud om krisehjelp.
 • Avdøde har ofte pårørende i nærheten. Vis respekt for den avdøde og omtanke for de pårørende.
 • Det er myndighetene som varsler pårørende.
 • Husk at vi har taushetsplikt om den avdøde.

Emosjonell førstehjelp

Stress og redsel er ikke positivt for pasienten. Skadde personer eller akutt syke personer føler seg ofte redde og alene og ute av stand til å ta vare på seg selv. Snakk med personen, ikke til personen.

Ta gjerne fysisk kontakt, hold for eksempel pasienten i hånden. Se hvordan pasienten reagerer på det. Lytt til pasienten og aksepter at det kan komme utbrudd som kan virke lite rasjonelle. At vi er der for pasienten, kan bedre sykdomstilstanden hans eller hennes.

Det samme gjelder for mennesker som er blitt utsatt for alvorlige psykiske stressbelastninger. De har ofte behov for ekstra omsorg og støtte. Psykiske plager og utbrenthet kan bli resultatet om dette ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.

Krise

Krise kan oppstå når mennesker er i situasjoner der deres egne erfaringer og egen kompetanse ikke er tilstrekkelig for å mestre situasjonen.

I akutte ekstreme situasjoner, som for eksempel ved en hotellbrann, opplever de ansatte at kroppen produserer adrenalin. Dette er noe kroppen gjør for å hjelpe oss til å angripe eller flykte. Adrenalinet skjerper sansene våre og gir oss kortvarig økt styrke. Urinstinktet til mennesket sier at vi må flykte eller angripe. Intellektet vårt gjør – sammen med opplæring og øvelser – at vi som oftest reagerer som ønsket i slike krisetilfeller.

En krise kan deles inn i fire faser:

 • sjokkfasen
 • reaksjonsfasen
 • bearbeidingsfasen
 • nyorienteringsfasen

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Derfor er førstehjelp viktig

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Undersøkelse

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Fremmedlegemer i luftveiene

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Akutte sykdommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Forgiftninger

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Emosjonell førstehjelp

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Konsekvenser av brann

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Mer om slokkemidler

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter