1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
  4. Førstehjelp og mulig forebyggingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Førstehjelp og mulig forebygging

Her skal vi si litt om livreddende førstehjelp, hvor du kan lese mer om det, og hvor du kan søke profesjonell hjelp hvis du får behov for det.

Førstehjelp

En god definisjon på førstehjelp er: Medisinsk hjelp ved akutt skade eller sykdom som kan gis av ikke-medisinsk personell uten bruk av spesialutstyr.

Reiselivsansatte vil ofte være de første på et skadested, enten det er i det offentlige rom, på restauranter eller på hotellrom.

I akutte situasjoner som hjerteinfarkt eller skade med store ytre blødninger er det medisinske personellet – som for eksempel ambulansepersonellet – helt avhengig av at de første som ankommer skadestedet, iverksetter livreddende førstehjelp inntil de selv kommer fram.

Akuttmedisinsk personell erfarer at mange av oss har god opplæring i førstehjelp, men at for mange er redde for å gjøre feil og derfor blir passive. Gjør noe! Den største feilen er å ikke gjøre noe.

For å få bistand fra profesjonelle livreddere i Norge må vi ringe medisinsk nødnummer 113. Der får vi bistand inntil profesjonelle ankommer skadestedet. Men også i Norge varierer utrykningstida og kapasiteten til nødetatene mye.

  • Hva er forventet utrykningstid på Oslo Sentralstasjon?
  • Hva er forventet utrykningstid på Preikestolen?

Det er viktig å kjenne til slik informasjon for å kunne ta avgjørelser når det gjelder vår egen innsats på skadestedet.

Forebygging

Som vertskap er det sjelden vi får inngående kunnskap om helsetilstanden til gjestene våre. Men noen ganger er det åpenbare sider ved gjestenes helsetilstand som gir oss et ekstra ansvar.

Observerer vi at gjesten har åpenbare helseutfordringer som kan føre til problemer i bestemte aktiviteter som gjesten ønsker å gjennomføre, har vi ansvaret for å informere på en diskret og ordentlig måte om dette. Det kan da være betryggende å kunne vise til egne interne regler.

De fleste som arbeider med RIB-turer, fraråder personer med rygg- og nakkeskader å være med på turene. Før gjestene får være med på slike turer, må de ofte signere helseerklæringer som arrangørene har med. Dette blir gjort for å redusere risikoen for at noen skal skade seg, og for at ikke RIB-tur-arrangøren skal kunne bli saksøkt etterpå for eventuelle skader.

Det er viktig å varsle gjestene om de mulige uønskede hendelser som kan oppstå. Prøv også å forebygge slike hendelser med ulike tiltak om nødvendig.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter