1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
  4. Typer uønskede hendelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Typer uønskede hendelser

Her sier vi litt om hvordan vi deler uønskede hendelser inn i ulike kategorier. Noen av hendelsene er tilsiktede, mens andre er utilsiktede.

Vi kan dele uønskede hendelser inn i flere kategorier:

  • akutt sykdom, personskader, død
  • brann
  • vold
  • ran
  • tyveri

Hvor sannsynlig det er at de ulike hendelsene inntreffer, varierer mye etter hva man arbeider med og hvor. Å bli ranet er nok forholdsvis lite sannsynlig om bord i et fly, men desto mer sannsynlig i storbyene.

Et fylleslagsmål er nok lite sannsynlig på en av de bemannede hyttene til Den norske turistforening, men desto mer sannsynlig på julebord på et hotell. Vi skal gi en grunnleggende innføring i hvordan man kan arbeide opp mot de ulike uønskede hendelser. Deretter må man vurdere på hvert enkelt sted og for hver enkelt situasjon hva man skal fokusere mest på.

Vi kan dele uønskede hendelser inn i to kategorier: utilsiktede og tilsiktede hendelser.

Hvis en person faller ned Spansketrappa i Roma fordi hun eller han trår feil, er det en utilsiktet uønsket hendelse.

Hvis derimot en italiensk gjest på et hotell i Oslo opplever å bli frastjålet mobiltelefonen sin på sentralbanestasjonen, så er det en tilsiktet uønsket hendelse. Noen gjorde dette med vilje mot gjesten din.

Om det som skjedde, er tilsiktet eller ikke, så forventes det at vi som vertskap har en plan for hvordan gjesten kan redusere konsekvensene når hendelsen er et faktum. Helst skulle vi som vertskap kanskje ha advart gjesten i Roma om at Spansketrappa ofte er full av turister og kan være glatt på grunn av vann og annet søl fra turistene. Og gjestene i Oslo burde ha vært advart mot nettopp faren for lommetjuveri på sentralbanestasjonen i Oslo.

Måten vi arbeider på for å redusere sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser, er forskjellig når vi ser på de to kategoriene av hendelser vi har beskrevet.

Vi har laget et emne for hver av de uønskede hendelsene vi mener det er mest sannsynlig kan inntreffe.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter