Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
  4. ForgiftningerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Forgiftninger

Forgiftninger kan skyldes kjemikalier, gasser, matvarer, planter, medisiner med mer. Ansatte i servicebedrifter må være forberedt på å kunne gi førstehjelp ved ulike typer forgiftninger.

Unger og farlige kjemikalier i hjemmet

Årsaker til forgiftning

Et bredt spekter av stoffer og produkter kan medføre forgiftningsfare, og hvert enkelt forgiftningstilfelle er unikt.

Eksempler på stoffer som kan gi forgiftning:

  • legemidler kjøpt i inn- og utland, på resept og uten resept, på apotek, via Internett, legalt eller illegalt
  • naturlegemidler, kosttilskudd og slankemidler
  • kjemikalier og teknisk-kjemiske produkter, gasser og brannrøyk
  • planter, sopp, dyr og insekter
  • rusmidler

Forgiftninger kan medføre alt fra mildt ubehag til i ytterste konsekvens død. Noen symptomer viser seg umiddelbart, mens andre kommer til syne først etter dager, uker eller måneder. Som ansatte i servicebedrifter er det i tilfeller der symptomene kommer raskt, vi kan bidra med noe.

Lenke: Helsebiblioteket – forgiftninger

Førstehjelp ved forgiftning

Dersom personen er uvel, uten at det er noen god forklaring på hvorfor: Snakk med pasienten. Spør om han/hun har inntatt noe mat eller drikke nylig, og om vedkommende er allergisk. Dersom det dreier seg om et barn, se etter tomemballasje eller andre tegn på at pasienten kan ha inntatt noe giftig.

Førstehjelp ved forgiftning.

Man bør prøve å framkalle brekninger hos pasienten for å få ut eventuelle rester av giftstoffer. Unntaket er dersom pasienten har inntatt noe som er etsende. I så fall er medisinsk kull eller kulltabletter det beste å bruke.

OBS!
Hvis en person har fått i seg et etsende stoff, må vi ikke framkalle brekninger! Da vil stoffet etse på nytt.

OPPGAVER
1. Når er det ikke anbefalt å framkalle brekninger? Se svar

Ved inntak av noe etsende, da vil det etse en gang til og kan svi hull.

2. Hvem har kompetanse på forgiftninger? Se svar

113 og Giftinformasjonen.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter