Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
 4. Konsekvenser av brannChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Konsekvenser av brann

Hvert år omkommer flere mennesker i branner i Norge. Brann forårsaker store materielle skader og påfører samfunnet store tap. For å hindre dette må vi både forebygge brann og ha god brannberedskap.

Storbrann

Hva er brann?

«Varme og røyk som ikke er under kontroll», det er slik brannvesenet definerer ordet brann.

Brann er en meget ødeleggende naturkraft som påfører samfunnet store tap hvert år. Under brannvernarbeidet må man være bevisst på å arbeide for å forhindre at brann oppstår. Vi må forebygge i minst like stor grad som å arbeide med beredskapsplaner for hva vi skal gjøre når brann har oppstått. Bedrifter og privatpersoner fokuserer i altfor liten grad på det brannforebyggende arbeidet. Det er jo i alle sin interesse at en brann ikke oppstår.

Utbedring av elektrisk anlegg
Utbedring av det elektriske anlegget er et viktig forebyggende tiltak mot brann. Svært mange branner skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Tenk over

Hvor mye er det verdt for deg at det ikke begynner å brenne hjemme? Det er trolig langt mer verdt enn for eksempel hva det koster å få en elektriker til å utbedre det elektriske anlegget hjemme for å forebygge brann.

Ulykker og skader ved brann

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 60–70 personer i branner i Norge. Mange mennesker får alvorlige fysiske og psykiske skader.

Den mest kjente hotellbrannen i Norge skjedde på Hotel Caledonien i Kristiansand. 14 mennesker omkom i brannen.

Verdier for milliarder av norske kroner går tapt, arbeidsplasser forsvinner, og så mange som mellom 60 og 70 prosent av bedrifter som totalskades av brann, må legges ned. Uerstattelige kulturskatter blir borte for kommende generasjoner. Miljøskader og tapt omdømme er også en del av de negative resultatene av branner.

Brannvernarbeid og forebygging

På grunn av de alvorlige konsekvensene branner får, er svært mye brannvernarbeid styrt av lover og forskrifter. Sentrale elementer i brannvernarbeidet for å forebygge og redusere skadeomfanget er:

 • lovkrav
 • risikovurdering
 • brannårsaker
 • slokkemidler
 • automatiske slokkeanlegg
 • slokkemetoder
 • branninstrukser

Lenke til Norsk brannvernforening

Lykke til med et spennende brannvernarbeid!

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter