Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. SikkerhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Vi skal i dette emnet se på ulike virkemidler for å sikre gjester og personale i situasjoner som brann, ran, tyveri og skader.

Brann i bygning. Flammer i trappeoppgangen. Foto.

I sikkerhetsarbeidet er det viktig å kartlegge mulige uønskede hendelser. Tenk først gjennom hva som for eksempel kan skje på et hotell. Deretter må vi sette inn nødvendige tiltak for å redusere risikoen. Noen tiltak reduserer sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer, mens andre tiltak reduserer konsekvensene dersom noe skjer.

Læringsressurser

Sikkerhet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter