Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. I resepsjonen: bestilling av hotellrom – gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Oppslagsverk og ordliste

I resepsjonen: bestilling av hotellrom – gloser

Her finner du noen av de viktigste ordene du trenger for å kunne betjene resepsjonen.

Gloser

Was kann ich für Sie tun?

Kann ich Ihnen helfen?

Hva kan jeg gjøre for deg? (høflig)

Kan jeg hjelpe deg med noe?(høflig)

Ich suche … Jeg leter etter …
das/ein Zimmer et rom
Haben Sie noch ein Zimmer frei? Har du et ledig rom?
Frei ledig, fri

(Einen) Moment, bitte.

(Einen) Augenblick, bitte!

Et øyeblikk.
wir haben vi har
Wie viel kostet es? Hvor mye koster det?
das/ein Einzelzimmer enkeltrom
das/ein Doppelzimmer dobbeltrom
das/ein Frühstück frokost
mit Frühstück med frokost
mit Bad med bad
ich nehme jeg tar
nein, leider nei, dessverre
für heute haben wir nichts mehr frei for i dag har vi ikke noe ledig
Oh, schade! Å, det var synd!
Ich habe ein Zimmer reserviert. Jeg har booket/bestilt et rom.
Mein Name ist …. Navnet mitt er ….
hier her
der/ein Schlüssel nøkkel
Vielen Dank! Mange takk!

Bitte schön!

Bitte sehr

Bare hyggelig!

Grammatikk og uttrykk

Tallene opp til en million

zehn 10
zwanzig 20
dreissig 30
vierzig 40
fünfzig 50
sechzig 60
siebzig 70
achtzig 80
neunzig 90
hundert 100
hunderteins 101
hundertzwei 102
hunderteinundzwanzig 121
hundertvierundachtzig 184
zweihundert 200
dreihundert 300
vierhundert osv. 400
(ein)tausend 1000
eintausendeinhunderteins. 1101
eintausendzweihundert 1200
zweitausend 2000
zehntausend 10 000
hunderttausend 100 000
eine Million 1 000 000
im Jahr 2013 (zweitausenddreizehn) i år 2013

Verb: litt mer om presensbøying av verb


wohnen

sein

å være

haben

å ha

arbeiten

å arbeide

nehmen

å ta

ich wohne bin habe arbeite nehme
du wohnst bist hast arbeitest nimmst

Herr Hansen

Frau Maier

wohnt ist hat arbeitet nimmt
Wir wohnen sind haben arbeiten nehmen
Sie wohnen sind haben arbeiten nehmen

Læringsressurser

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter