Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Tallene fra ett til seksti: oppgaverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tallene fra ett til seksti: oppgaver

Her finner du oppgaver hvor du kan øve deg på tallene.

1. Les og forstå

Les gjennom de tre dialogene og jobb med glosene. Oversett dem til norsk.

2. Lytt og øv

Lytt til dialogene og øv deg på uttalen.

3. Les og lær dialogene

Jobb sammen to og to og øv dere på dialogene. Lær dem utenat og framfør dem.

4. Fyll ut

Skriv med ord de tallene som mangler i tabellen.

30 dreissig
31 einunddreissig
34
37
39
40 vierzig
41 einundvierzig
42
46
48
50 fünfzig
51 einundfünfzig
53
55
59
60 sechzig

5. «Pip»-leken

Formålet med denne leken er å øve på tallene frå en til seksti. Jobb i litt større grupper. Her gjelder det å kunne gangetabellen! Start med tregangen: En elev begynner med å si null, nestemann sier én, neste igjen sier to og så videre. Men i stedet for å si tallene som kan deles på tre, skal dere si «pip»! Altså: en – to – pip! – fire – fem – pip! og så videre. Fortsett med fire-, fem- og seksgangen.

6. Dialog: Oppgi telefonnummeret ditt

Jobb sammen to og to. Gjennomfør dialogen, men si ditt eget telefonnummer. Bytt roller. Jobb med både den formelle og den uformelle dialogen.

A Entschuldigung, wie ist Ihre Telefonnummer?

B ………………………………..

A Und die Landesvorwahl?

B ……………………………….

A Vielen Dank!

Mer uformelt (samtale mellom ungdommer):

A Entschuldigung, wie ist deine Telefonnummer?

B ………………………………..

A Und die Landesvorwahl?

B ……………………………….

A Vielen Dank!

7. Dialog: Spør om klokkeslett

Jobb sammen to og to. Bruk de ulike klokkeslettene som er oppgitt i tabellen, og bytt roller underveis.

Entschuldigung, wieviel Uhr ist es?

Entschuldigung, wie spät ist es?

09.15 18.00 12.30 00.00 17.45 22.20 03.10 08.05 23.50 10.35
Danke!

8. Dialog: Spør når arrangementet begynner

Jobb sammen to og to. Bruk de ulike klokkeslettene som er oppgitt i tabellen, og bytt roller underveis.

A Entschuldigung, wann beginnt das Konzert?
Um 20 Uhr 15 18.00 21.00 15.00 16.30 22.20 19.15 22.30
Danke!

Læringsressurser

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter