1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Tallene fra ett til seksti: gloserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tallene fra ett til seksti: gloser

Her finner du noen av de viktigste tallene du trenger for å kommunisere med tysktalende gjester eller kunder.

Gloser

Entschuldigung! Unnskyld
Wie ist Ihre Telefonnummer? Hva er ditt telefonnummer? (høflig)

die Landesvorwahl

(også: Ländervorwahl)

landskode
die Vorwahl distriktskode/fylkeskode
Wie spät ist es?
Wieviel Uhr ist es? (mer formelt)
Hvor mange er klokka?
Wann? Når?
Beginnen begynne
das Konzert konserten
Um achtzehn Uhr dreissig. Klokka 18.30

Tallene 0–60

0 null 16 sechzehn 31 einunddreissig osv.
1 eins 17 siebzehn 40 vierzig
2 zwei 18 achtzehn 41 einundvierzig osv.
3 drei 19 neunzehn 50 fünfzig
4 vier 20 zwanzig 51 einundfünfzig osv.
5 fünf 21 einundzwanzig 60 sechzig
6 sechs 22 zweiundzwanzig
7 sieben 23 dreiundzwanzig
8 acht 24 vierundzwanzig
9 neun 25 fünfundzwanzig
10 zehn 26 sechsundzwanzig
11 elf 27 siebenundzwanzig
12 zwölf 28 achtundzwanzig
13 dreizehn 29 neunundzwanzig
14 vierzehn 30 dreissig
15 fünfzehn

Klokkeslett

Slik spør vi etter klokkeslettet:

Wieviel Uhr ist es?

Wie spät ist es? (mer uformelt)

Svar:

13.05 Es ist dreizehn Uhr fünf.

20.40 Es ist zwanzig Uhr vierzig.


Slik spør vi etter tidspunkt:

Wann beginnt das Kino?

Wann kommen Sie?

Das Kino beginnt um neunzehn Uhr.

Um fünf Uhr.

OBS! Husk «um»foran klokkeslettet når du svarer på spørsmålet «Når?». Sammenlikn med engelsk: at seven o’clock.

Læringsressurser

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter