1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Kommunisere på tyskChevronRight
  4. Fortell hvem du er: oppgaverChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fortell hvem du er: oppgaver

Tospråklig informasjon for turister i Ny-Ålesund: Please stay on the road. Bitte bleiben Sie auf den Straßen.
Informasjon for turister i Ny-Ålesund.

1. Les og forstå

Les gjennom dialogene og jobb med glosene. Oversett dem til norsk.

2. Lytt og øv

Lytt til tekstene flere ganger, og øv deg på uttalen.

3. Lær dialogene

a) Jobb sammen to og to og øv dere på å stille spørsmål og svare. Bruk egne navn og opplysninger. Lær dialogene utenat!

b) Framfør en av dialogene for klassen.

4. Fyll inn ordene som mangler

Guten ………! Wie heissen Sie? Guten Tag! Ich ……..…… Martin Berger Olsen.
………..... Ihr Vorname Martin Berger? Nein, mein Vorname ist Martin. Mein …………………… ist Berger Olsen.
Aha! Und woher ………… Sie? Ich komme ……..……. Norwegen.
Wo ……..…. Norwegen wohnen Sie? Ich …………… in Trondheim.
Was machen ……….… von Beruf? Ich ………. Hotelfachlehrling.
………..….. Sie Deutsch? Leider nur ganz ………..….. . Aber ich spreche gut Englisch. Und …..….………. Norwegisch!

5. Fyll ut med de rette verbformene


machen wohnen sprechen heissen
IchDuSie
6. Pugg verbformene til du kan dem utenat!

«Ich komme – du kommst – Sie kommen» og så videre. Hør hverandre.

Læringsressurser

Kommunisere på tysk

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter