1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Personlig opptredenChevronRight
  4. Respekt og avstandChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Respekt og avstand

Hvor nær andre kan du komme? Alle har en såkalt intimsone som vi må respektere. Den avstanden til andre mennesker man føler seg komfortabel med, varierer fra person til person.

Mann og kvinne står nær inntil hverandre. Foto.

Å holde avstand

Avstanden du holder til andre, er avgjørende for å kunne etablere god kontakt. Kommer du for nær, kan du bli oppfattet som nærgående og pågående. Hva som er for nært, varierer. Vi har forskjellig intimsone.

Står du for nær andres intimsone, kan de oppleve det som veldig ubehagelig. For å kunne vite hvor den enkelte har sin intimsone, må vi kjenne ham eller henne godt.

I vertskapsrollen får vi kanskje en større erfaring med andre menneskers intimsone enn mange andre. Vi treffer og blir kjent med nye mennesker hver dag. Noen blir vi bedre kjent med enn andre.

Ordet revir blir oftest brukt når vi prater om dyr. Hunder og katter viser tydelig hva som er deres revir ved å urinere på faste plasser når andre dyr nærmer seg. Dette gjør de for å tydeliggjøre hva som er deres eiendom, og de ber da andre hunder og katter om å holde avstand.

Intimsone og revir

Å respektere andres revir handler om noe litt annet enn å respektere intimsonen. Intimsonen handler mest om kroppskontakt, mens et revir handler mer om eiendom.

Tenk over

Har du et revir? Hva med rommet ditt? Andre steder? Er det noe du mener er ditt område eller din eiendom?

Kroppskontakt og klemmer

Det blir mer og mer vanlig å gi hverandre klemmer. Selv om vi her i Norge blir sett på som et reservert folkeslag, så har det i de siste årene blitt mer akseptert å klemme folk man egentlig ikke kjenner så godt.

Vi skal likevel være forsiktige og ha god menneskekjennskap før vi gir et ukjent menneske en klem. Mange er flinke til å bruke kroppsspråket sitt på en slik måte at det ikke finnes rom for tvil.

Det er derfor viktig at vi lar gjesten ta initiativet til hvor nær vi kan være. Noen er veldig impulsive og klemmer på både kjente og ukjente, andre klemmer overhodet ikke andre enn den nærmeste familien.

Læringsressurser

Personlig opptreden