1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. KjøpsatferdChevronRight
  4. Personlige forhold og kjøpsatferdChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personlige forhold og kjøpsatferd

Her skal vi se på hvordan individuelle, personlige forhold påvirker reisevaner, valg av reisemål og kjøpsatferd.

Jenter soler seg på stranden. Foto.

Individuelle forhold

Alder, familiesituasjon, yrke, privat økonomi, livsstil, personlighet og selvbilde virker inn på kjøpsatferden vår.

Ungdom kler seg annerledes enn eldre. En student som bor alene på hybel, har ikke samme behov for matinnkjøp til helgen som en med stor familie. En snekker har et annet behov for arbeidsklær enn en kontormedarbeider. Har du god økonomi, kan du tillate deg mer luksus enn en med dårlig økonomi.

En selger må forsøke å finne hvilke personlige drivkrefter og hvilken motivasjon som ligger bak kjøpsatferd.

På Vg1 lærte du om Maslows behovspyramide. Du kan repetere her: Maslows behovspyramide

Folk er forskjellige – uansett …

Vi hører av og til at folk oppfører seg på en bestemt måte:

  • Ungdommer er frekke.
  • Sunnmøringer er gjerrige.
  • Bergensere er høye på pæra.
  • Nordlendinger er frampå.

Slik kunne vi fortsette med eksempler på hvordan vi beskriver mennesker. At sunnmøringer er sunnmøringer, kan ingen frata dem. Men hvis noen tror at alle sunnmøringer er like, da beveger de seg på usikker grunn.

Tenk over

Vi finner mennesker med ulik personlighet innenfor enhver kultur og fra ethvert sted. Uansett kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn har vi alle vår egen personlighet.

Nordmenn er individualister

Vi kan illustrere individualisme med det norske ordspråket «enhver er sin egen lykkes smed». Både en selv og andre blir vurdert ut fra individuelle karaktertrekk. Det er viktig å bli selvstendig, å stå på egne ben. En sunn og frisk person i et slikt samfunn skal klare seg selv.

Undersøkelser i forskjellige land viser at nordmenn er forholdsvis individualistiske:

«Norway with a score of 69 is considered an individualistic society. This means that the 'Self' is important and individual, personal opinions are valued and expressed.»

Kilde: Geert Hofstede

I et kollektivistisk samfunn er identiteten basert på gruppetilhørighet. Familien, klanen eller stammen tar seg av gruppas medlemmer. Til gjengjeld må den enkelte være absolutt lojal overfor gruppa.

I Norge er det mange innvandrere fra land som kan karakteriseres som kollektivistiske:

«Pakistan, with a score of 14 is considered a collectivistic society. This is manifest in a close long-term commitment to the member 'group', be that a family, extended family, or extended relationships.»

Kilde: Geert Hofstede

Du kan lære mer om kollektivistiske og individualistiske kulturer her: «Vi»-kulturer og «jeg»-kulturer

Læringsressurser

Kjøpsatferd

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter