Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Kulturelle særtrekkChevronRight
 4. Hva vil det si å være norsk?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva vil det si å være norsk?

Å avgjøre om en person er norsk statsborger, er forholdsvis lett. Det har vi et regelverk som styrer. Når vi skal avgjøre hvem vi omtaler som nordmenn, styres vi i stor grad av egne holdninger, meninger og kanskje også fordommer.

Ringeklokker med navneskilt. Foto.

De juridiske sidene ved statsborgerskap er viktig for den enkelte, men for mange vil holdninger i samfunnet være like viktig.

Ifølge Språkrådet er en etnisk nordmann "en som bor i Norge og tilhører den gruppen nordmenn som har tradisjon for å bo i Norge". Hvor lenge man må bo i Norge for å regnes som nordmann, sier denne definisjonen ingenting om. (Aftenposten 5. november 2006)

Norskfødt med innvandrerforeldre

I en del sammenhenger kan du komme over begrepet andregenerasjonsinnvandrer. Dette er et begrep som er på vei ut, og vi bruker derfor begrepet norskfødt med innvandrerforeldre i teksten her.

Det å ha foreldre som er født i et annet land, kan bety at man har kulturtilhørighet i to ulike kulturer. En pakistaner med foreldre fra Pakistan kan da omtale seg selv som norsk, pakistansk eller norsk-pakistansk. En og samme person kan kanskje bruke alle disse beskrivelsene om seg selv, alt etter hvem han eller hun prater med.

To menn fra forskjellige kulturer. Foto.
Både Kong Harald (t.v) og Noman Mubashir har innvandrerforeldre, men er selv født i Norge.

Yrkesutøvelse

Når du jobber i yrker innenfor helse- og sosialsektoren, bør du være klar over dine egne holdninger til mennesker, slik at du kan møte hver enkelt på en profesjonell måte.

Det kan være lett å komme med uttalelser som kan virke ekskluderende fra fellesskapet, men som profesjonell yrkesutøver må du kommunisere på en måte som inkluderer.

Klasserom. Foto.

Eksempel
I 6. klasse på skolen der du jobber som barne- og ungdomsarbeider, går Mohamed, som har foreldre fra Iran. Mohamed er født og oppvokst i Norge. I en av timene sier en av lærerne: «Kan ikke du Mohamed fortelle fra ditt hjemland». Læreren ønsker å høre noe om Iran, men måten hun sier det på, gjør at Mohamed ikke oppleves som norsk.

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Ikke lenger innvandrer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Generasjon utlending

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Et fellesskap av forskjeller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Intervju med tre juniorspillere på VIF

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Praktiske råd

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hva vil det si å være norsk?

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Et fellesskap av forskjeller

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Minoriteter, kultur og fordommer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff