1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
  4. DistribusjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Distribusjon

Distribusjonen av reiser har endret seg mye de seineste årene. Stadig flere av oss setter sammen våre egne «reisepakker» i stedet for å bestille ferdige pakkereiser.

Reisearrangører

Tradisjonelt har det vært reisearrangører, altså leddet for distribusjon, som har hatt den koordinerende rollen. Reisearrangørene har også hatt hovedansvar for det meste av markedsføringen og de første direktemøtene med kunden. Vi har reist til Syden med Star Tour eller Vingreiser, og vi har latt reisebyråene bestille konferanser eller enkeltreiser.

De reisende skreddersyr sin egen reise

Rollen som reisedistributør, koordinator, produktpakker eller markedsfører har endret seg, særlig de siste ti–femten årene, og endringene gjelder flere områder. Vi beskriver noen endringer under.

Stadig flere enkeltreisende setter selv sammen sine fritids- og arbeidsreiser. Tilgangen på digitale søkemotorer fra alle deler av den helhetlige reiseopplevelsen gjør det mulig å skreddersy sin egen reise.

Trenden med «kundestyrte» søkemotorer som Tripadvisor bidrar til utviklingen av den reisende som på egen hånd setter sammen reisen sin. Gjennom Tripadvisor finner vi tips om reisemål og overnattingssteder, og vi kan lese hva andre mener om hoteller og restauranter og så videre.

Håndholdte datamaskiner, GPS og mobilteknologi gjør det lettere å bestille og justere reisen underveis.

Transportørenes rolle

Transportører, for eksempel flyselskap, har tatt en mer aktiv rolle. De er ofte sentrale for reisen – både fordi deres tilbud utgjør den største enkeltkostnaden ved en reise, og fordi transporttilbudet bestemmer hvor fysisk tilgjengelig en destinasjon er.

På flyselskapenes bookingsider kan vi ordne med både flyreise, billeie og overnatting samtidig.

De fleste flyselskap har i dag egne bookingsystemer der kunden selv kan bestille overnatting og leiebil sammen med flyreisen. Slik får flyselskapene en betydelig markedsmakt som for eksempel kan gi dem gunstigere vilkår og markedsføringsstøtte hos regionale lufthavner.

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsproduktet