1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
  4. TransportChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transport

Det kan være stor forskjell på transportformer rundt om i Norge. Noen steder er det landbasert transport som gjelder, andre steder er det båt og ferger. Uansett krever det at man samarbeider godt og tett for å samordne transporten.

Transportformer

Når det gjelder transport her i landet, kan folk reise via vei, bane, luft og sjø. Noen steder er enkelte transportformer sterkere representert enn andre steder, for eksempel de lokale busselskapene og taxinæringen. I kyststrøk er det vanlig å reise med lokale charterbåter og ferger, mens det er like typisk at flyselskap og jernbane har sine salgs- og trafikkontor i de største byene.

Når turistene går i land på kaia, for eksempel fra Hurtigruta, må bussen som skal frakte dem videre til hotell eller attraksjoner, stå klar.

Uansett om de som leverer transporttilbudene, tar sine beslutninger lokalt eller et helt annet sted, er det nødvendig å ha et tett samarbeid med dem som utgjør det helhetlige reiselivsproduktet.

Koordinering av transport

Den som skal koordinere lokal transport av ei større gruppe, må vite at det er lokal transportkapasitet. Det oppnår en lettest ved å involvere transportøren så tidlig som mulig i planleggingsprosessen.

På et mer strategisk og langsiktig nivå er det viktig at representanter for hele destinasjonen deltar i utformingen av det totale transporttilbudet inn og ut fra destinasjonen.

Det er for eksempel stor forskjell på om første ruteflyet fra Oslo lander klokka 09, 10 eller 11. En tidlig flyankomst kan bety at en konferansekunde kan få en hel arbeidsdag framfor et arrangement som begynner med lunsj.

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsproduktet