1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
  4. Lokalt samarbeidChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lokalt samarbeid

For å oppnå et godt helhetlig reiselivsprodukt må mange lokale aktører bidra.

En turistbuss står parkert utenfor et hotell. Foto.

Gjensidig avhengighet

I innledningen til programfaget Etablering og drift så vi hvordan ulike bedrifter og ulike funksjoner sammen utgjorde et helhetlig reiselivsprodukt. Denne avhengigheten av hverandre er noe av det som gjør reiselivet så spennende.

Vi kan nok bli ganske gode hver for oss, men det er først når flere reiselivsbedrifter samhandler og kommuniserer tett at de kan bli skikkelig gode. Under dette kompetansemålet skal vi se mer på hvordan en slik samhandling kan fungere i praksis. Men først en kjapp repetisjon av det helhetlige reiselivsproduktet.

«Spleiselag»

Det helhetlige reiselivsproduktet består av transport, overnatting, servering, opplevelse og distribusjon.

Helhetlig reiselivsprodukt
Helhetlig reiselivsprodukt

Hver gjest kan prioritere ulikt mellom de enkelte delene av reiselivsproduktet. Samtidig er det vanskelig å utvikle en god destinasjon, eller et enkeltprodukt, uten at alle disse elementene holder høy kvalitet og har en kapasitet som er samstemt.

Vi kan også oppleve at enkelte av disse elementene lettere oppnår lønnsomhet enn andre. Når slike tilbud eller tjenester er viktige for nettopp helheten, er det ikke uvanlig å finne fram til gode løsninger og tilbud i et «spleiselag».

På de neste sidene skal vi se på noen eksempler på hvordan kolleger i ulike bedrifter og bransjer samhandler og kommuniserer i praksis. Vi tar utgangspunkt i transport, overnatting, servering, opplevelse og distribusjon. Vi ser på hva som kjennetegner disse bransjene, og hvordan de som driver de forskjellige tilbudene, må forholde seg til de andre tilbudene som sammen utgjør et helhetlig reiselivsprodukt.

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsproduktet